Vali ve Belediye Reisi Yardımcısı Muhtar Acar'ın Mehmet Ali Abed varisleri vekili Avukat Ali Akyörük'e gönderdiği dilekçe - Petition sent from Muhtar Acar, Deputy of Governor and Mayor to Lawyer Ali Akyörük, proxy of Mehmet Ali Abed heirs
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHANODOC000501.jpg848.46 KBJPEG
AHANODOC000502.jpg524.62 KBJPEG
Başlık
Vali ve Belediye Reisi Yardımcısı Muhtar Acar'ın Mehmet Ali Abed varisleri vekili Avukat Ali Akyörük'e gönderdiği dilekçe - Petition sent from Muhtar Acar, Deputy of Governor and Mayor to Lawyer Ali Akyörük, proxy of Mehmet Ali Abed heirs
Tanım
Ömer Abed Han'a katılmış olan kale mahallinin değeri 10.642 lira olarak belirlenmiştir. Bahsedilen kale mahallinin Mehmet Ali Abed varisleri tarafından bu bedel üzerinden alınıp alınmayacağı vekil Avukat Ali Akyörük'e sorulmaktadır. - The value of the land, which was added during its construction to Ömer Abed Han, was indicated as 10,642 liras. It was asked in the letter sent to the lawyer Ali Akyörük, the proxy of Mehmet Ali Abed, whether the mentioned land will be purchased by the heirs of Mehmet Ali Abed at this price.
Yayın Tarihi
1949-07-07
1949-08-08
Dil
Türkçe
Kapsam
Karaköy, İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/213139
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
14,8 - 20,8 cm, El yazısı - Handwriting, Daktilo yazısı - Typewriting, Baskı - Print
Doküman Sayısı
2
Kod
AHANODOC0005
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.