1-10 / 101
PreviewTitleCreatorIssue Date
AHANODOC000201.jpg.jpg
İstanbul Asliye Beşinci Hukuk Hakimliği karar ilamı - Pronouncement of Istanbul Fifth Civil Court of First Instance-1942-12-10; 1943-03-02
AHANODOC000301.jpg.jpg
İstanbul Asliye Beşinci Hukuk Yargıçlığı, temyiz ilamının kararı - İstanbul Fifth Civil Court of First Instance, pronouncement of appeal-1947-02-24; 1947-12-18
AHANODOC0010.jpg.jpgAbdülgâni Bey'e ait icrayı ticaret ve san'ate mahsus ruhsat ve unvan tezkeresi - Abdülgâni Bey's licence and professional certificate on purpose to executive of commerce and art-1933-06-02
AHANODOC0014.jpg.jpgAbdülgâni Bey'e ait icrayı ticaret ve san'ate mahsus ruhsat ve unvan tezkeresi - Abdülgâni Bey's licence and professional certification on commerce and art-1934-06-01
AHANODOC001801.jpg.jpg
İstanbul Altıncı Asliye Hukuk Hakimliği hüküm kararı mektubu ve veraset ilamının Suriye'de bulunan Şerife Hanım'a gönderildiğine dair belge - Letter of judgement of the Istanbul Sixth Civil Court of First Instance and document mentioning that the certificate of succession was sent to Şerife Hanım in Syria-1941
AHANODOC002101.jpg.jpg
Fatma Şerife Abed, Ayşe Leyla Abed, Mahmut Muhtar Abed'e gönderilen gelir belgeleri - Revenues of properties sent to Fatma Şerife Abed, Ayşe Leyla Abed and Mahmut Muhtar Abed--
AHANODOC0033.jpg.jpgBakırköy Noteri Kamer Zade Ahmet Sabri tarafından onaylı, Bağçevan Filip Efendi'nin Sarıca Zade Refet ve Nurettin beylere olan Bakırköy'de Yeni Mahalle İstanbul yolu üzerindeki bahçeye ait borcunun taksitlendirilmesi hakkında belge - Document approved by Bakırköy Notary Kamer Zade Ahmet Sabri, about the installment of the debt of Bağçevan Filip Efendi to Sarıca Zade Refet and Nurettin beys for the garden on the Bakırköy Yeni Mahalle Istanbul road.-1933-02-21
AHANODOC004401.jpg.jpg
İstanbul Beşinci İcra Memurluğu'na yazılan haczedilen ev eşyasının açık artırma ile satılmasına dair belge - Document regarding the sale of confiscated household goods by auction, written to the Istanbul Fifth Enforcement Office-1937-06-01
AHANODOC0043.jpg.jpgTakip talebi belgesi - Tracking request document-1937
AHANODOC004201.jpg.jpg
Avukat Şükrü Yener tarafından temsil edilen B. Raif varisleri Hayrettin Sarıca, Hayriye Erbay, Ümmügülsüm Behiye Sarıca ile Avukat Beraet Zeki Üngör tarafından temsil edilen Arif Paşa varisleri Abdullah Sarıca, Osman Sarıca varisi Bedriye Sarıca, Ayşegül Sarıca, Mehmet Subaşı'na ait arazinin sınırlarının Kartal Tapu Sicil Muhafızlığı tarafından yanlış tespit edilmesinden dolayı Üsküdar Tapulama Yüksek Hakimliği'ne dava açılmasına dair dilekçe ve hakim kararları - Petition and judge decisions to file a lawsuit against Üsküdar Land Registry High Court, by Lawyer Şükrü Yener, representative of B. Raif's heirs, Hayrettin Sarıca, Hayriye Erbay, Ümmügülsüm Behiye Sarıca and by Lawyer Beraet Zeki Üngör, representative of Arif Paşa's heirs, Abdullah Sarıca, Osman Sarıca, Bedriye Sarıca, Ayşegül Sarıca, Mehmet Subaşı due to the wong detection of land borders by Kartal Land Registry Guard-1974-05-07; 1977-03-17
1-10 / 101

Discover