1-10 / 183
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
AHANODOC000701.jpg.jpg
Cenevre'de Muhtar Paşa Abed, Şam'da Fatma Şerife Abed ve Paris'te ikamet eden Ayşe Leyla Abed'in vekili Avukat Ali Akyörük tarafından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İstanbul Şubesi Müdürlüğüne'ne yazılmış dilekçeler - Petitions written from Lawyer Ali Akyörük, proxy of Muhtar Paşa Abed in Genova, Fatma Şerife Abed in Damascus and Leyla Abed in Paris, to the Republic of Turkey Central Bank Istanbul Branch Office-1949-06-27; 1956-12-19
AHANODOC000501.jpg.jpg
Vali ve Belediye Reisi Yardımcısı Muhtar Acar'ın Mehmet Ali Abed varisleri vekili Avukat Ali Akyörük'e gönderdiği dilekçe - Petition sent from Muhtar Acar, Deputy of Governor and Mayor to Lawyer Ali Akyörük, proxy of Mehmet Ali Abed heirs-1949-07-07; 1949-08-08
AHANODOC000601.jpg.jpg
Mehmet Ali Abed varisleri vekili Avukat Ali Akyörük tarafından İstanbul Belediye Riyaseti'ne yazılmış dilekçe - Petition written from Lawyer Ali Akyörük, proxy of Mehmet Ali Abed heirs, to the Istanbul Municipality-1949-08-02; 1949-08-05
AHANODOC000201.jpg.jpg
İstanbul Asliye Beşinci Hukuk Hakimliği karar ilamı - Pronouncement of Istanbul Fifth Civil Court of First Instance-1942-12-10; 1943-03-02
AHANODOC000301.jpg.jpg
İstanbul Asliye Beşinci Hukuk Yargıçlığı, temyiz ilamının kararı - İstanbul Fifth Civil Court of First Instance, pronouncement of appeal-1947-02-24; 1947-12-18
AHANODOC0004.jpg.jpgÖmer Abed Han'ın yan araziye taşmasına dair İstanbul Belediyesi Yüce Başkanlığı'na yazılan dilekçe - Petition written to the Supreme Presidency of Istanbul Municipality regarding the overflow of Ömer Abed Han to the adjacent land.-1948-09-27
AHANODOC000101.jpg.jpg
İstanbul Beşinci İcra Memurluğu, icra emri mektubu - İstanbul Fifth Execution Office, letter of execution order-1952
AHANODOC001501.jpg.jpg
Osmanlı Bankası Müdürlüğü ile Abdülgani Bey arasında geçen yazışmalar - Correspondence between the Ottoman Bank Directorate and Abdülgani Bey-1934-06-20; 1934-06-23
AHANODOC0010.jpg.jpgAbdülgâni Bey'e ait icrayı ticaret ve san'ate mahsus ruhsat ve unvan tezkeresi - Abdülgâni Bey's licence and professional certificate on purpose to executive of commerce and art-1933-06-02
AHANODOC0016.jpg.jpg
Beyoğlu Dördüncü Noteri Mithat Cemal tarafından onaylı Abdülgani Bey ve Nihat Bey arasındaki ticari sözleşme - Commercial contract between Abdulgani Bey and Nihat Bey, approved by Beyoğlu Fourty Notary Mithat Cemal-1934-12-25
1-10 / 183