1-10 / 23
PreviewTitleCreatorIssue Date
AHANODOC0019.jpg.jpgLemma Stanley Smith'in vekili Avukat Necmeddin Molla Bey tarafından Abdürrahman Abed Bey'e gönderilen mektup - Letter sent by Lemma Stanley Smith's lawyer Necmeddin Molla Bey to Abdürrahman Abed Bey-1928-11-29; 1931-10-10
AHANODOC0075.jpg.jpgÖmer Abed Han ile ilgili 29.03.1950 tarihinde polis tarafından tutulan zabıt müsveddesi - Draft of the minute held by the police on Ömer Abed Han in March 29, 1950-1929-03-29
AHANODOC0077.jpg.jpg
Beyoğlu İkinci Katipliği tarafından onaylı, Mehmet Ali Abed ve kardeşlerinin vekili Avukat Burhanettin Tahsin tarafından hazırlanan hisse konulu belge - Document on shares prepared by Burhanettin Tahsin, lawyer of Mehmet Ali Abed and his brothers, and approved by the Beyoğlu Second Clerk's Office.-1925-07-15
AHANODOC0083.jpg.jpgMerhum Mehmet Ali Abed'in elinde bulunan Büyükada'da üç adet köşkün hissedarlığı üzerinden köşklerin satışı hakkında İstanbul Müdde-i Umumiliği Canib-i Âlisi'ne yazılan dilekçe - Petition written to the Istanbul High Public Prosecutor Office about the sale of the mansions over the shareholding of three mansions in Büyükada, owned bt the late Mehmet Ali Abed-1928-11-02
AHANODOC0082.jpg.jpg
Adalar Sulh Mahkemesi'nden aleyhe çıkan karardan sonra temyize gönderilen davanın reddedildiğine dair belge - Document stating that after the adverse verdict passed by the Islands Court of First Instance, the appeal was dismissed-1927-12-14
AHANODOC0085.jpg.jpgİstanbul Tapu ve Kadastro Müdüriyeti Aliyesi'ne yazılmış dilekçe - Petition written to the High Directorate of Istanbul Land Office-1928-10-11
AHANODOC0088.jpg.jpgTapu Müdüriyeti Nezâreti'ne yazılan, 29 Kanun-i Sani 340 tarihli ve 5 numaralı telgrafnamenin eki - Appendix of the telegram numbered with 5 and dated January 29, 1924, written to the Directorate of Land Registry-1925-05-04
AHANODOC009801.jpg.jpg
Tüccar tarafından Abdülgani Bey'in Çamlıca'da bulunan köşkünün tamir masrafı olarak, Abdülgani Bey adına tamiri gerçekleştiren kişiye Ferit Bey'e ödeme yapıldığına dair imzalı makbuz - Signed receipt by the merchant that Ferit Bey was paid to the person who carried out the repair on behalf of Abdülgani Bey, as the repair cost of Abdülgani Bey's mansion in Çamlıca.-1924-04-26
AHANODOC0107.jpg.jpg
Avukat Cemal Hazım tarafından Ankara'dan, Burhan Bey'e gönderilen mektup - Letter sent from Ankara by the lawyer Cemal Hazım to Burhan Bey-1927-02-27
AHANODOC0110.jpg.jpgİstanbul Maliye Tahakkuk ve Tahsil Şubesi'ne ait kira makbuzu - Rental receipt of Istanbul Finance Accrual and Revenue Branch-1923-09-25
1-10 / 23