Posta, Telgraf ve Telefon Şirketleri
19. yüzyılda entegre olduğu piyasa ekonomisinin talebiyle şekillenen altyapı çalışmalarını gerçekleştiren Osmanlı Devleti, telefon santral ve şebekelerini de II. Meşrutiyet sonrasında oluşturur. Telefon satan şirketleri, kullanıcıları, çalışanları ve telefonun günlük hayattaki yerini ayrıntılandıran bu arşiv, çoğunlukla imtiyaz verilen Dersaadet Telefon Anonim Şirketi ile İzmir ve Civarı Telefon Şirketi’ne dair kayıtları içerir. 453 adet belge ve fotoğraftan oluşan koleksiyon, SALT Araştırma’da, 1914-1982 yıllarını kapsayan telefon rehberleri ve diğer basılı yayınlarla tamamlanır; Türkiye’de telefon kullanımının yaygınlaşmasının verilerini oluşturur.