1-20 / 93
PreviewTitleCreatorIssue Date
INPTTDOC092.jpg.jpgBeşiktaş Akaretler 109 numaradaki Mustafa Arif Bey'e gönderilmiş Telefon Şirketi antetli zarf - Envelope from Telephone Company to Mustafa Arif Bey in Beşiktaş, Akaretler no 109-1932-01-10
INPTTDOC093.jpg.jpgYeni bir telefon rehberi ilanı - Publicité d'un nouveau guide téléphonique - A new telephone guide advertisement--
INPTTDOC091.jpg.jpg
Soma Kınık Nahiyesi'nde Hasan Tevfik Bey'e gönderilmiş Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketi / Société Anonyme Turque de Téléphonie Sans Fil antetli zarfta mektup - "Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketi / Société Anonyme Turque de Téléphonie Sans Fil" letterheaded envelope sent to Hasan Tevfik Bey in Kınık District, Soma and a letter inside-1927-08-11; 1927-08-15
INPTTDOC090.jpg.jpgBaşvartenik'teki Ali Öz Tan'a gönderilmiş Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi / Société Anonyme Turque de Téléphonie Sans Fil antetli zarf - Envelope from Wireless Telephone Turkish Incorporated Company to Ali Öz Tan in Başvartenik-1936
INPTTDOC089.jpg.jpg
Société Anonyme Ottomane des Téléphones de Constantinople antetli zarf. "Yeniköy'de Edhem Bey'in mahdumu Amerikan Gaz Şirketi memurlarından biraderim Kâmil Edhem Bey'e takdim" yazılı mektup - Envelope with "Société Anonyme Ottomane des Téléphones de Constantinople". Letter sent to "American Gas Company worker and my brother Kâmil Edhem Bey in Yeniköy"-1921-07-29
INPTTDOC088.jpg.jpgSociété Anonyme Ottomane des Téléphones de Constantinople antetli zarf - Envelope with Istanbul Telephone Ottoman Incorporated Company letterhead--
INPTTDOC087.jpg.jpg
Cihangir'de Terkos Çeşmesinde 4 numerolu hanede mukim Kâmil Bey'in refîkası tarafından Karaman'da Hükümet Tabibi Doktor Kâmil Bey'e gönderilen "Société des Téléphones de Constantinople" antetli ve mühürlü zarf - Envelope with letterhead and sealed "Société des Téléphones de Constantinople" sent to the Government Physician Doctor Kamil Bey in Karaman by his wife residing in 4 Terkos Fountain Street in Cihangir--
INPTTDOC085.jpg.jpg
Helios Müessesatı Tartu Telefonları Fiat Listesi - Helios Establishments price list of Tartu Telephones-1936
INPTTDOC086.jpg.jpg
Selen Müesseseleri Standard Telefon Broşürü - Selen Establishments brochure of Standard Telephone--
INPTTDOC083.jpg.jpg
Lettre de F. Douglas Watson, Directeur Général de la Société Anonyme Ottomane des Téléphones de Constantinople à l'Administration Sanitaire des Frontières à Pancalti - Dersaadet Telefon Anonim Şirketi Osmaniyesi Müdîr-i Umûmisi F. Douglas Watson imzalı Pangaltı'daki Hudut-ı Sıhhiye Müdüriyet-i Umûmisi'ne gönderilen yazı - Letter from F. Douglas Watson, General Manager of the Istanbul Telephone Ottoman Incorporated Company to the Office of Border Health in PancaltiF. Douglas Watson1923-09-19
INPTTDOC084.jpg.jpgTelefon antetli zarf - Envelope with telephone letterhead--
INPTTDOC081.jpg.jpgLettre de F. Douglas Watson, Directeur Général de la Société Anonyme Ottomane des Téléphones de Constantinople à Hopital Bulgare Chichli - Dersaadet Telefon Anonim Şirketi Osmaniyesi genel müdürü F. Douglas Watson imzalı, Şişli'deki Bulgar Hastanesi'ne gönderilen yazı - Letter from F. Douglas Watson, General Manager of the Istanbul Telephone Ottoman Incorporated Company to the Bulgarian Hospital at ChichliF. Douglas Watson1921-07-20
INPTTDOC082.jpg.jpg
Dahiliye Nazırı Talat Paşa'nın 153. Alay Kumandanı Binbaşı Hüseyin Bey'in oğlu İbrahim Ekrem Bey'in Beyoğlu Telefon Santrali'ne memur tayin edilmesini rica ettiği mektup - Letter sent by Minister of Internal Affairs Talat Pasha requesting the appointment of İbrahim Ekrem, son of Major Hüseyin Bey, the Commander of the 153rd Regiment, as an officer to the Beyoğlu Telephone Exchange-1916-02-17
INPTTDOC078.jpg.jpg
Mühendis Dairesi Memuru Rıfat Efendi'nin Dersaadet Telefon Anonim Şirketi Osmaniyesi hüviyet varakası - Identity card of Rıfat Efendi working as an employee of Engineering Department at the İstanbul Telephone Ottoman Incorporated Company-1916-08-01
INPTTDOC079.jpg.jpgFeneryolu'nda mukim Ahmed Muhtar Paşa adına Dersaadet Telefon Anonim Şirketi Osmaniyesi faturası - Istanbul Telephone Ottoman Incorporated Company bill in the name of Ahmed Muhtar Paşa, resident in Feneryolu-1915-03-27; 1915-11-03
INPTTDOC080.jpg.jpgİsmail Münir Bey adına Dersaadet Telefon Anonim Şirketi Osmaniyesi faturası - Istanbul Telephone Ottoman Incorporated Company bill in the name of İsmail Münir Bey-1918-02-24; 1919-02-24
INPTTDOC075.jpg.jpgManassis Enomotarhis? adına Dersaadet Telefon Anonim Şirketi Osmaniyesi faturası - Facture de la Société Anonyme Ottomane des Téléphones de Constantinople, émis au nom de Manassis Enomotarhis? - Bill of Constantinople Telephone Ottoman Incorporated Company issued at the name of Manassis Enomotarhis?-1921-02-17
INPTTDOC076.jpg.jpgLettre de de F. Douglas Watson, Directeur Général de la Société Anonyme Ottomane des Téléphones de Constantinople à Monsieur Léon Pissard, Directeur Général de la Dette Publique Ottomane - Dersaadet Osmanlı Anonim Telefon Şirketi Genel Müdürü Douglas Watson'dan Düyun-ı Umumiye Genel Müdürü Mösyö Leon Pissard'da gönderilen yazı - Letter from F. Douglas Watson, General Manager of the Constantinople Telephone Ottoman Incorporated Company to Mr. Léon Pissard, General Manager of the Ottoman Public DebtF. Douglas Watson1912-08-13
INPTTDOC077.jpg.jpg
Billet du grand bal paré et masqué à Péra Palace de l'Association des Employés des Téléphones de Constantinople - Dersaadet Telefon Memurîn ve Müstahdemîn Cemiyeti, Beyoğlu'nda Pera Palas Salonu'nda kostümlü ve maskeli büyük baloya mahsus bilet - Ticket for the grand ball adorned and masked at Péra Palace of the Association of Telephone Employees of Constantinople-1924-03-08
INPTTDOC073.jpg.jpg
Facture de la Société Anonyme Turque des Téléphones de Constantinople émis au nom de Mustafa Arif Bey, sis à 109 Akaretler, Beşiktaş - Beşiktaş, Akaretler 109'da mukim Mustafa Arif Bey adına İstanbul Telefon Türk Anonim Şirketi faturası - İstanbul Telephones Turkish Incorporated Company bill in the name of Mustafa Arif Bey, located at 109 Akaretler, Beşiktaş-1932-01-01
1-20 / 93