1-10 / 14
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
INPTTDOC022.jpg.jpgTelefon da satan Mehmet Tevfik firmasına'nın sipariş yazısı - Order letter of Mehmet Tevfik, Electricity, Radio, Telephone-1935-11-02
INPTTDOC056.jpg.jpg
İzmir ve Civarı Telefon Türk Anonim Şirketi çalışanı İsmail Seha (Ünlüsoy) Bey'in şirkette çalıştığı ve yaptığı işlere dair tasdikname - Certificate of Izmir and Vicinity Telephone Turkish Incorporated Company worker İsmail Seha Ünlüsoy-1932-09-07
INPTTDOC059.jpg.jpgİzmir ve Civarı Telefon Türk Anonim Şirketi çalışanı İsmail Seha (Ünlüsoy) Bey'in imzaladığı Telefon İmtiyazı Şartnamesi ve Telgraf Kanunu - Telephone Concession Contract and Telegraph Law signed by İsmail Seha Ünlüsoy, Izmir and Vicinity Telephone Turkish Incorporated Company worker-1931-08-01
INPTTDOC057.jpg.jpgİzmir ve Civarı Telefon Türk Anonim Şirketi Dahili Muamelat yazısı - Izmir and Vicinity Telephone Turkish Incorporated Company memo about interior operations-1931-01-03
INPTTDOC070.jpg.jpg
Lettre envoyée par F. Douglas Watson, directeur général de la Société Anonyme Turque des Téléphones d'Istanbul en réponse à la lettre d'Osman Hamit datée du 15 mars 1933, par l'intermédiaire du 3e notaire d'Istanbul - İstanbul Telefon Türk Anonim Şirketi Genel Müdürü F. Douglas Watson tarafından Osman Hamit'in 15 Mart 1933 tarihli mektubuna cevaben İstanbul 3. Noterliği vasıtasıyla gönderdiği yazı - Letter sent by F. Douglas Watson, General Manager of the Istanbul Telephone Turkish Incorporated Company, in response to Osman Hamit's letter dated March 15, 1933, through the 3rd Istanbul Notary PublicF. Douglas Watson1933-03-16
INPTTDOC041.jpg.jpg
İstanbul Tramvay Şirketi Beyazit Şubesi'nde telefoncu olarak çalışan Raşit Efendi'nin hüviyet varakası - Carte d'identité de Mr. Raşit, téléphoniste à la succursale de Beyazit de la Société des Tramways de Constantinople, - Identity card of Raşit Efendi who works as a telephone operator at the Beyazit branch of the Istanbul Tram Company-1930
INPTTDOC045.jpg.jpg
Ericsson Firması'nda Mühendis Mösyö Yngve Rapp'in Türkiye'de çalışmaya yetkili olduğuna dair noter tasdikli belge - Notarial document proving that Engineer Monsieur Yngve Rapp is authorized to work in Turkey at Ericsson Company-1932-12-01
INPTTDOC050.jpg.jpg
İzmir ve Civarı Telefon Türk Anonim Şirketi'nde Türkçe ve Fransızca muhabere memuru İsmail Seha Bey'in kimlik kartı - Identity card of Turkish and French correspondence officer İsmail Seha Bey, Izmir and Vicinity Telephone Turkish Incorporated Company-1928-10-15; 1930-09-01
INPTTDOC048.jpg.jpgMaarif Vekaleti tarafından İzmir ve Civarı Telefon Türk Anonim Şirketi Muhasebe Şefi İsmail Seha Bey'e gönderilmiş yazı - Letter from Ministry of National Education to Izmir and Vicinity Telephone Turkish Incorporated Company chief accountant İsmail Seha Bey-1934-10-02
INPTTDOC049.jpg.jpg
İzmir ve Civarı Telefon Türk Anonim Şirketi'nin 1937 tarihli imza sirküleri - Signature Circular of Izmir and Vicinity Telephone Turkish Incorporated Company, date 1937-1937-03-26; 1937-03-30
1-10 / 14
  • 1
  • 2

Discover