1-10 / 184
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
INPTTDOC092.jpg.jpgBeşiktaş Akaretler 109 numaradaki Mustafa Arif Bey'e gönderilmiş Telefon Şirketi antetli zarf - Envelope from Telephone Company to Mustafa Arif Bey in Beşiktaş, Akaretler no 109-1932-01-10
INPTTDOC093.jpg.jpgYeni bir telefon rehberi ilanı - Publicité d'un nouveau guide téléphonique - A new telephone guide advertisement--
INPTTDOC083.jpg.jpg
Lettre de F. Douglas Watson, Directeur Général de la Société Anonyme Ottomane des Téléphones de Constantinople à l'Administration Sanitaire des Frontières à Pancalti - Dersaadet Telefon Anonim Şirketi Osmaniyesi Müdîr-i Umûmisi F. Douglas Watson imzalı Pangaltı'daki Hudut-ı Sıhhiye Müdüriyet-i Umûmisi'ne gönderilen yazı - Letter from F. Douglas Watson, General Manager of the Istanbul Telephone Ottoman Incorporated Company to the Office of Border Health in PancaltiF. Douglas Watson1923-09-19
INPTTDOC089.jpg.jpg
Société Anonyme Ottomane des Téléphones de Constantinople antetli zarf. "Yeniköy'de Edhem Bey'in mahdumu Amerikan Gaz Şirketi memurlarından biraderim Kâmil Edhem Bey'e takdim" yazılı mektup - Envelope with "Société Anonyme Ottomane des Téléphones de Constantinople". Letter sent to "American Gas Company worker and my brother Kâmil Edhem Bey in Yeniköy"-1921-07-29
INPTTDOC091.jpg.jpg
Soma Kınık Nahiyesi'nde Hasan Tevfik Bey'e gönderilmiş Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketi / Société Anonyme Turque de Téléphonie Sans Fil antetli zarfta mektup - "Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketi / Société Anonyme Turque de Téléphonie Sans Fil" letterheaded envelope sent to Hasan Tevfik Bey in Kınık District, Soma and a letter inside-1927-08-11; 1927-08-15
INPTTDOC073.jpg.jpg
Facture de la Société Anonyme Turque des Téléphones de Constantinople émis au nom de Mustafa Arif Bey, sis à 109 Akaretler, Beşiktaş - Beşiktaş, Akaretler 109'da mukim Mustafa Arif Bey adına İstanbul Telefon Türk Anonim Şirketi faturası - İstanbul Telephones Turkish Incorporated Company bill in the name of Mustafa Arif Bey, located at 109 Akaretler, Beşiktaş-1932-01-01
INPTTDOC078.jpg.jpg
Mühendis Dairesi Memuru Rıfat Efendi'nin Dersaadet Telefon Anonim Şirketi Osmaniyesi hüviyet varakası - Identity card of Rıfat Efendi working as an employee of Engineering Department at the İstanbul Telephone Ottoman Incorporated Company-1916-08-01
INPTTDOC075.jpg.jpgManassis Enomotarhis? adına Dersaadet Telefon Anonim Şirketi Osmaniyesi faturası - Facture de la Société Anonyme Ottomane des Téléphones de Constantinople, émis au nom de Manassis Enomotarhis? - Bill of Constantinople Telephone Ottoman Incorporated Company issued at the name of Manassis Enomotarhis?-1921-02-17
INPTTDOC090.jpg.jpgBaşvartenik'teki Ali Öz Tan'a gönderilmiş Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi / Société Anonyme Turque de Téléphonie Sans Fil antetli zarf - Envelope from Wireless Telephone Turkish Incorporated Company to Ali Öz Tan in Başvartenik-1936
INPTTDOC079.jpg.jpgFeneryolu'nda mukim Ahmed Muhtar Paşa adına Dersaadet Telefon Anonim Şirketi Osmaniyesi faturası - Istanbul Telephone Ottoman Incorporated Company bill in the name of Ahmed Muhtar Paşa, resident in Feneryolu-1915-03-27; 1915-11-03
1-10 / 184