1-10 / 14
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
INPTTDOC083.jpg.jpg
Lettre de F. Douglas Watson, Directeur Général de la Société Anonyme Ottomane des Téléphones de Constantinople à l'Administration Sanitaire des Frontières à Pancalti - Dersaadet Telefon Anonim Şirketi Osmaniyesi Müdîr-i Umûmisi F. Douglas Watson imzalı Pangaltı'daki Hudut-ı Sıhhiye Müdüriyet-i Umûmisi'ne gönderilen yazı - Letter from F. Douglas Watson, General Manager of the Istanbul Telephone Ottoman Incorporated Company to the Office of Border Health in PancaltiF. Douglas Watson1923-09-19
INPTTDOC091.jpg.jpg
Soma Kınık Nahiyesi'nde Hasan Tevfik Bey'e gönderilmiş Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketi / Société Anonyme Turque de Téléphonie Sans Fil antetli zarfta mektup - "Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketi / Société Anonyme Turque de Téléphonie Sans Fil" letterheaded envelope sent to Hasan Tevfik Bey in Kınık District, Soma and a letter inside-1927-08-11; 1927-08-15
INPTTDOC007.jpg.jpg
Telefon ruhsatı ile ilgili vekaletname - Power of attorney for telephone license-1927-02-28
INPTTDOC050.jpg.jpg
İzmir ve Civarı Telefon Türk Anonim Şirketi'nde Türkçe ve Fransızca muhabere memuru İsmail Seha Bey'in kimlik kartı - Identity card of Turkish and French correspondence officer İsmail Seha Bey, Izmir and Vicinity Telephone Turkish Incorporated Company-1928-10-15; 1930-09-01
INPTTDOC052.jpg.jpgTürkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf ve Telefon Müdüriyeti Umumiyesi tarafından gönderilmiş yazı - Letter from Turkish Republic General Directorate of Post and Telegraph and Telephone-1927-05-15
INPTTDOC008.jpg.jpg
Avertissement de la Société Anonyme Turque des Téléphones de Constantinople signé par le Directeur Général F. Douglas Watson et envoyé à Hôpital Bulgare de Chichli - Dersaadet Telefon Türk Anonim Şirketi genel müdürü F. Douglas Watson imzalı, Şişli'deki Bulgar Hastanesi'ne gönderilen ihtarname - Warning letter of the Turkish Telephone Company of Constantinople signed by the General Manager F. Douglas Watson and sent to Bulgarian Hospital of Chichli-1926-02-18
INPTTDOC011.jpg.jpgRıfat Efendi adına Samsun şehri telefonu abone bedelâtına mahsus makbuz ilmuhaberi - Receipt certificate of Samsun city telephone subscription fees in the name of Rıfat Efendi-1919-01-01; 1921
INPTTDOC069.jpg.jpg
Dersaadet Telefon Şirketi antetli, Müdîr-i Umûmî F. Douglas Watson'un Tıb Fakültesi Riyaset-i Aliyesi'ne Tıb Fakültesi muayenehanesine bir telefon vaz ve tesis edilmesi talebine dair cevaben gönderdiği yazışma, 7 Teşrin-i Sani 1339 ve 12 Teşrin-i Sani 1339 tarihli - Lettre du 7 novembre 1923 de F. Douglas-Watson Directeur de la Société des Téléphones de Constantinople à Dr. Vasfi Bey, Président de la Faculté de Médecine concernant l'installation d'un téléphone à la Clinique de la Faculté de Médecine - Letter from F. Douglas-Watson General Manager of the Istanbul Telephone Turkish Incorporated Company, to Dr. Vasfi Bey, President of the Faculty of Medicine concerning the installation of a telephone at the Clinic of the Faculty of Medicine, 7 november 1923F. Douglas Watson1923-11-07; 1923-11-12
INPTTDOC030.jpg.jpgReçu de la Société Anonyme Ottomane des Téléphones de Constantinople émis au nom des Frères Atlamazoglou - Dersaadet Telefon Anonim Şirketi Osmaniyesi tarafından Atlamazoğlu Kardeşlere kesilen fatura - Receipt of İstanbul Telephone Ottoman Incorporated Company issued in the name of Atlamazoglou Brothers-1922-12-14
INPTTDOC033001.jpg.jpg
Dersaadet'li Ziya Bey'in Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf ve Telefon Müdüriyeti Umumiyesi hüviyet varakası - Ziya Bey's identity document of the Turkish Republic Post, Telegraph and Telephone General Directorate-1924-10-06; 1929-10-01
1-10 / 14
  • 1
  • 2