41-48 / 48
PreviewTitleCreatorIssue Date
INPTTDOC082.jpg.jpg
Dahiliye Nazırı Talat Paşa'nın 153. Alay Kumandanı Binbaşı Hüseyin Bey'in oğlu İbrahim Ekrem Bey'in Beyoğlu Telefon Santrali'ne memur tayin edilmesini rica ettiği mektup - Letter sent by Minister of Internal Affairs Talat Pasha requesting the appointment of İbrahim Ekrem, son of Major Hüseyin Bey, the Commander of the 153rd Regiment, as an officer to the Beyoğlu Telephone Exchange-1916-02-17
INPTTDOC071.jpg.jpg
Dersaadet Telefon Türk Anonim Şirketi antetli, İstanbul Telefon Türk Anonim Şirketi damgalı, Seyit Abdülilâh Bey'e gönderilmiş uyarı yazısı - Warning letter from Istanbul Telephone Turkish Incorporated Company to Seyit Abdülilah BeyF. Douglas Watson1929-06-01
INPTTDOC066.jpg.jpgİstanbul Telefon Türk Anonim Sosyetesi'nin Halil İbrahim Bey için hazırladığı, Genel Müdür j. M. Anderson imzalı referans yazısı - Reference letter prepared by Istanbul Telephone Turkish Incorporated Company General Manager M. Anderson for Halil İbrahim Bey-1935-10-28
INPTTDOC068001.jpg.jpg
Ericsson Şirketi ile İzmir ve Civarı Telefon Türk Anonim Şirketi'nin mukavelanemesi - Contract of Izmir and Vicinity Telephone Turkish Incorporated Company with Ericsson Company--
INPTTDOC067.jpg.jpgDersaadet Telefon Şirketi antetli bir kart - A card of İstanbul Telephone Company--
INPTTDOC013.jpg.jpg
Lettre de F. Douglas Watson, directeur général de la Société Anonyme Turque des Téléphones d'Istanbul, envoyée au 3e notaire d'Istanbul à propos de la protestation de Sarafim Sarafimidie, propriétaire de l'épicerie Ayazpaşa à Gümüşsuyu - İstanbul Telefon Türk Anonim Şirketi Genel Müdürü F. Douglas Watson tarafından Gümüşsuyu'nda Ayazpaşa Bakkaliye Mağazası sahibi Sarafim Sarafimidie'nin protestosuna cevaben İstanbul 3. Noterliği'ne gönderilen yazı - Letter from F. Douglas Watson, General Manager of Turkish Telephone Company of Constantinople sent to the İstanbul 3rd Notary about the protest of Sarafim Sarafimidie, owner of the Ayazpaşa Grocery store located in Gümüşsuyu-1933-03-13
INPTTDOC053.jpg.jpgTürkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf ve Telefon Müdüriyet-i Umûmiyesi, Divan-ı Muhasebatının 70 numaralı ilam-ı sureti - Copy of the decree numbered 70 of the Court of Accounts of the Turkish Repunlic General Directorate of Post, Telegraph and Telephone-1929-03-27
INPTTDOC054.jpg.jpg
İzmir ve Civarı Telefon Türk Anonim Şirketi'nin 1928 tarihli imza sirküleri - Signature Circular of Izmir and Vicinity Telephone Turkish Incorporated Company, dated 1928-1928-11-14
41-48 / 48

Discover

Issue Date