21-25 / 25
PreviewTitleCreatorIssue Date
INPTTDOC047.jpg.jpg
İzmir ve Civarı Telefon Türk Anonim Şirketi'nin 1931 tarihli imza sirküleri - Signature Circular of Izmir and Vicinity Telephone Turkish Incorporated Company, date 1931-1931-01-01
INPTTDOC015.jpg.jpgReçu de la Société Anonyme Turque des Téléphones de Constantinople, émis au nom de Bedros İskenderyan - Bedros Jakenderyan adına İstanbul Telefon Türk Anonim Şirketi makbuzu - Constantinople Telephone Ottoman Incorporated Company receipt issued in the name of Bedros İskenderyan-1933-03-06
INPTTDOC066.jpg.jpgİstanbul Telefon Türk Anonim Sosyetesi'nin Halil İbrahim Bey için hazırladığı, Genel Müdür j. M. Anderson imzalı referans yazısı - Reference letter prepared by Istanbul Telephone Turkish Incorporated Company General Manager M. Anderson for Halil İbrahim Bey-1935-10-28
INPTTH045.jpg.jpg
Stüdyoda telefon başında poz veren bir kadın - A woman posing with telephone at a studio-1930-06-16; 1930-06-17
INPTTDOC013.jpg.jpg
Lettre de F. Douglas Watson, directeur général de la Société Anonyme Turque des Téléphones d'Istanbul, envoyée au 3e notaire d'Istanbul à propos de la protestation de Sarafim Sarafimidie, propriétaire de l'épicerie Ayazpaşa à Gümüşsuyu - İstanbul Telefon Türk Anonim Şirketi Genel Müdürü F. Douglas Watson tarafından Gümüşsuyu'nda Ayazpaşa Bakkaliye Mağazası sahibi Sarafim Sarafimidie'nin protestosuna cevaben İstanbul 3. Noterliği'ne gönderilen yazı - Letter from F. Douglas Watson, General Manager of Turkish Telephone Company of Constantinople sent to the İstanbul 3rd Notary about the protest of Sarafim Sarafimidie, owner of the Ayazpaşa Grocery store located in Gümüşsuyu-1933-03-13
21-25 / 25