11-20 / 33
PreviewTitleCreatorIssue Date
INPTTH016.jpg.jpg
Telefon bulunan bir odada askerler - Soldiers in a room with a telephone-1924
INPTTDOC039.jpg.jpg
Carte visite de Couléli Maison d' Éléctricité, Michel Triandaphyllopoulos - Kuleli Elektrik Mağazası, Mihalaki kartviziti - Business Card of Kuleli Maison of Electricity Michel Triandaphyllopoulos-1924
INPTTDOC034.jpg.jpg
Facture de la Société Anonyme Ottomane des Téléphones de Constantinople, émis à Mehmed Sadık, sis à 109 Bab Ali Caddesi - Dersaadet Telefon Anonim Şirketi Osmaniyesi, Bab Ali Caddesi, 109'da kain Mehmed Sadık adına kesilen fatura - Invoice of İstanbul Telephone Ottoman Incorporated Company issued in the name of Mehmed Sadık located at Bab Ali Caddesi, 109-1924-11-01
INPTTJR002.jpg.jpg
20 Eylül 1928 tarihli İkdam Gazetesi - İkdam Newspaper, dated September 20, 1928-1928-09-20
INPTTBK007.jpg.jpg
Ankara Otomatik Telefon Rehberi, 1926 - Ankara Automatic Telephone Guide, 1926-1926
INPTTDOC050.jpg.jpg
İzmir ve Civarı Telefon Türk Anonim Şirketi'nde Türkçe ve Fransızca muhabere memuru İsmail Seha Bey'in kimlik kartı - Identity card of Turkish and French correspondence officer İsmail Seha Bey, Izmir and Vicinity Telephone Turkish Incorporated Company-1928-10-15; 1930-09-01
INPTTDOC052.jpg.jpgTürkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf ve Telefon Müdüriyeti Umumiyesi tarafından gönderilmiş yazı - Letter from Turkish Republic General Directorate of Post and Telegraph and Telephone-1927-05-15
INPTTDOC008.jpg.jpg
Avertissement de la Société Anonyme Turque des Téléphones de Constantinople signé par le Directeur Général F. Douglas Watson et envoyé à Hôpital Bulgare de Chichli - Dersaadet Telefon Türk Anonim Şirketi genel müdürü F. Douglas Watson imzalı, Şişli'deki Bulgar Hastanesi'ne gönderilen ihtarname - Warning letter of the Turkish Telephone Company of Constantinople signed by the General Manager F. Douglas Watson and sent to Bulgarian Hospital of Chichli-1926-02-18
INPTTDOC014.jpg.jpg
Facture de la Société Anonyme Turque des Téléphones de Constantinople émise au nom de Bédros J. Eskendérian, sis à 59, Mahmoud Pacha - Mahmud Paşa 59 numarada kain Bédros J. Eskendérian adına Dersaadet Telefon Türk Anonim Şirketi faturası - Turkish Telephone Company of Constantinople invoice issued in the name of Bédros J. Eskendérian located in 59, Mahmoud Pacha-1926-10-22
INPTTDOC011.jpg.jpgRıfat Efendi adına Samsun şehri telefonu abone bedelâtına mahsus makbuz ilmuhaberi - Receipt certificate of Samsun city telephone subscription fees in the name of Rıfat Efendi-1919-01-01; 1921
11-20 / 33