1-10 / 11
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
INPTTDOC092.jpg.jpgBeşiktaş Akaretler 109 numaradaki Mustafa Arif Bey'e gönderilmiş Telefon Şirketi antetli zarf - Envelope from Telephone Company to Mustafa Arif Bey in Beşiktaş, Akaretler no 109-1932-01-10
INPTTDOC089.jpg.jpg
Société Anonyme Ottomane des Téléphones de Constantinople antetli zarf. "Yeniköy'de Edhem Bey'in mahdumu Amerikan Gaz Şirketi memurlarından biraderim Kâmil Edhem Bey'e takdim" yazılı mektup - Envelope with "Société Anonyme Ottomane des Téléphones de Constantinople". Letter sent to "American Gas Company worker and my brother Kâmil Edhem Bey in Yeniköy"-1921-07-29
INPTTDOC091.jpg.jpg
Soma Kınık Nahiyesi'nde Hasan Tevfik Bey'e gönderilmiş Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketi / Société Anonyme Turque de Téléphonie Sans Fil antetli zarfta mektup - "Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketi / Société Anonyme Turque de Téléphonie Sans Fil" letterheaded envelope sent to Hasan Tevfik Bey in Kınık District, Soma and a letter inside-1927-08-11; 1927-08-15
INPTTDOC090.jpg.jpgBaşvartenik'teki Ali Öz Tan'a gönderilmiş Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi / Société Anonyme Turque de Téléphonie Sans Fil antetli zarf - Envelope from Wireless Telephone Turkish Incorporated Company to Ali Öz Tan in Başvartenik-1936
INPTTDOC088.jpg.jpgSociété Anonyme Ottomane des Téléphones de Constantinople antetli zarf - Envelope with Istanbul Telephone Ottoman Incorporated Company letterhead--
INPTTDOC084.jpg.jpgTelefon antetli zarf - Envelope with telephone letterhead--
INPTTDOC063.jpg.jpgEnveloppe de la Société des Téléphones de Constantinople, envoyée à Monsieur le Dr. Gogoussopoulos (Président du Syllogue Littéraire Grec) sis à Appt. Georgopoulos, Grande rue de Péra - Dersaadet Telefon Şirketi antetli, Cadde-i Kebir Georgopoulos Apartmanında kain Helen Filoloji Derneği Başkanı Dr. Gogoussopoulos'a gönderilmiş mektup zarfı - Envelope from the Telephone Company of Constantinople, sent to Mr. Dr. Gogoussopoulos, President of the Greek Literary Syllogue, living at Appt. Georgeopoulos, Main street of Péra--
INPTTDOC064.jpg.jpgEnveloppe de la Société Anonyme Ottomane des Téléphones de Constantinople envoyée à Léon Pissard - Leon Pissard'a gönderilen Dersaadet Osmanlı Telefon Anonim Şirketi antetli mektup zarfı - Envelope of the İstanbul Telephone Ottoman Incorporated Company sent to Léon Pissard.--
INPTTDOC012.jpg.jpg
Rıfat Bahir Tesisatı-ı Elektrikiye, Tenvirat, Telefonculuk Vesaire tarafından İzmir'den Berlin'deki Mix & Genest'e gönderilmiş zarf - Enveloppe de Rıfat Bahir Bey Installations Électriques, Eclairage, Téléphonie etc. sis à Smyrne, envoyée à Mix & Genest, sis à Berlin - Envelop of Rıfat Bahir Bey, Electrical Installations, Lighting, Telephone etc located in Smyrne, sent to Mix & Genest in Berlin.-1918
INPTTDOC087.jpg.jpg
Cihangir'de Terkos Çeşmesinde 4 numerolu hanede mukim Kâmil Bey'in refîkası tarafından Karaman'da Hükümet Tabibi Doktor Kâmil Bey'e gönderilen "Société des Téléphones de Constantinople" antetli ve mühürlü zarf - Envelope with letterhead and sealed "Société des Téléphones de Constantinople" sent to the Government Physician Doctor Kamil Bey in Karaman by his wife residing in 4 Terkos Fountain Street in Cihangir--
1-10 / 11
  • 1
  • 2

Discover

Issue Date