1-10 / 19
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
INPTTDOC078.jpg.jpg
Mühendis Dairesi Memuru Rıfat Efendi'nin Dersaadet Telefon Anonim Şirketi Osmaniyesi hüviyet varakası - Identity card of Rıfat Efendi working as an employee of Engineering Department at the İstanbul Telephone Ottoman Incorporated Company-1916-08-01
INPTTDOC079.jpg.jpgFeneryolu'nda mukim Ahmed Muhtar Paşa adına Dersaadet Telefon Anonim Şirketi Osmaniyesi faturası - Istanbul Telephone Ottoman Incorporated Company bill in the name of Ahmed Muhtar Paşa, resident in Feneryolu-1915-03-27; 1915-11-03
INPTTDOC080.jpg.jpgİsmail Münir Bey adına Dersaadet Telefon Anonim Şirketi Osmaniyesi faturası - Istanbul Telephone Ottoman Incorporated Company bill in the name of İsmail Münir Bey-1918-02-24; 1919-02-24
INPTTH009.jpg.jpg
Trablusgarp Posta, Telgraf ve Telefon Baş Müdürü İbrahim Bey - İbrahim Bey, General Manager of Tripoli Post, Telegraph and Telephone-1910
INPTTDOC005.jpg.jpgLettre envoyée au Consul Général d'Italie Chev. Tritonj et signée au nom du directeur général de la Société Anonyme Ottomane des Téléphones de Constantinople - Dersaadet Osmanlı Telefon Anonim Şirketi genel müdürü adına imzalı İtalya Genel Konsolosu Chev. Tritonj'a gönderilen yazı - Letter sent to the Italian Consul General Chev. Tritonj and signed on behalf of the general manager of the Ottoman Telephone Company of Constantinople-1915-01-18
INPTTDOC004.jpg.jpgLettre de l'électricien en chef Duncan de la Société Anonyme Ottomane des Téléphones de Constantinople adressée à l'Ambassade d'Italie - Dersaadet Osmanlı Telefon Anonim Şirketi elektrik şefi Duncan imzalı İtalya Elçiliği'ne gönderilen belge - Letter sent to the Italian Embassy signed by Duncan, Electricity Chief of the Ottoman Telephone Company of Constantinople-1915-01-27
INPTTDOC006.jpg.jpg
Lettre de Ahmed Fahry, Directeur Général Société Anonyme Ottomane des Téléphones de Constantinople envoyé à Monsieur A. Parma, sis à Selvilli Han, Sultan Hamam - Dersaadet Osmanlı Telefon Anonim Şirketi genel müdürü Ahmed Fahri imzalı, A. Parma'ya Selvilli Han Sultan Hamam gönderilen yazı - Letter sent to A. Parma in Selvili Han at Sultan Hamam signed by Ahmed Fahri, General Manager of the Ottoman Telephone Company of Constantinople-1915-11-03
INPTTDOC002.jpg.jpg
Posta, Telgraf, Telefon Nezâreti Posta Umûr Müdüriyeti ketebesinden [Talat Efendi]'ye verilen Hicri 25 Cemaziyelahir 1332 tarihli, Sultan Mehmed Reşad tuğralı berat. Donanma-yı İâne Madalyası Nizamnâmesi, Hicri 28 Ramazan 1330 / Rumi 28 Ağustos 1328.-1912-09-10; 1914-05-21
INPTTDOC009.jpg.jpg
Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti vekili tarafından Nafia Nezareti Celilesi'ne gönderilen R. 20 Kanunuevvel 1327 tarihli yazı - The letter sent to Ministry of Public Works from the surrogate of the Ministry of Post and Telegraph and Telephone, 2 January 1912-1912-01-02
INPTTH017.jpg.jpg
Bir telgraf mülazımı - A lieutenant in charge of telegraph-1917-06-03
1-10 / 19
  • 1
  • 2