Büyükdere S. Mermerci Evi: Mimari Proje, Rölöve - Büyükdere S. Mermerci House: Architectural Project (Survey)
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TNEPSMED001001.jpgBodrum kat planı (Ölçek: 1/50) - Basement floor plan (Scale: 1/50)3.73 MBJPEG
TNEPSMED001002.jpgZemin kat planı (Ölçek: 1/50) - Ground floor plan (Scale: 1/50)4.9 MBJPEG
TNEPSMED001003.jpgBirinci kat planı (Ölçek: 1/50) - First floor plan (Scale: 1/50)5.38 MBJPEG
TNEPSMED001004.jpgÇatı katı planı (Ölçek: 1/50) - Garret story plan (Scale: 1/50)4.12 MBJPEG
TNEPSMED001005.jpgÇatı planı (Ölçek: 1/50) - Roof plan (Scale: 1/50)3.59 MBJPEG
TNEPSMED001006.jpgA-A ve B-B Kesiti (Ölçek: 1/50) - Section A-A and B-B (Scale: 1/50)5.01 MBJPEG
TNEPSMED001007.jpgBatı ve Doğu cephesi görünüşü (Ölçek: 1/50) - West and East elevation (Scale: 1/50)4.83 MBJPEG
TNEPSMED001008.jpgKuzey ve Güney cephesi görünüşü (Ölçek: 1/50) - North and South elevation (Scale: 1/50)4.33 MBJPEG
Başlık
Büyükdere S. Mermerci Evi: Mimari Proje, Rölöve - Büyükdere S. Mermerci House: Architectural Project (Survey)
Yazar/Üreten
Nezih Eldem
Yayın Tarihi
1985-06
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/210919
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
64-70 cm 85-70 cm, 86-70 cm, 65-70 cm, 72-70 cm, Kağıt üzerine mürekkep - Ink on paper
Doküman Sayısı
8
Kod
TNEPSMED001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Nejat Eldem
Temin Şekli
Nejat Eldem'in izniyle - Courtesy of Nejat Eldem

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.