İstanbul Üniversitesi Akademik Araştırma Merkezi: Çizimler - Istanbul University Academic Research Center: Drawings
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TNEPIKSD002001.jpgKuzeybatı cephesi görünüşü (Ölçek: 1/200) - Elevation of northwest facade (Scale: 1/200)2.92 MBJPEG
TNEPIKSD002002.jpgGüneybatı cephesi görünüşü (Ölçek: 1/200) - Elevation of southwest facade (Scale: 1/200)1.54 MBJPEG
TNEPIKSD002003.jpgBir kesit - A section3.31 MBJPEG
Başlık
İstanbul Üniversitesi Akademik Araştırma Merkezi: Çizimler - Istanbul University Academic Research Center: Drawings
Yazar/Üreten
Nezih Eldem
Not
Proje, İstanbul Üniversitesi Mediko-Sosyal, Rehberlik ve Sosyal Kültürel Etkinlikler Organizasyon Merkezi Projesi ile aynı adada bulunmaktadır. - The project belongs to the same city block with Istanbul University Medico-Social, Counseling and Social Cultural Events Organization Center.
Yayın Tarihi
1977
1980
Dil
Türkçe
Kapsam
Fatih, İstanbul 
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/210864
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Kağıt üzerine mürekkep - Ink on paper
Doküman Sayısı
3
Kod
TNEPIKSD002
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Nejat Eldem
Temin Şekli
Nejat Eldem'in izniyle - Courtesy of Nejat Eldem

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.