Nezih Eldem, "Boğaziçi" - Nezih Eldem, "Bosphorus"
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TNED047001.jpg750.26 KBJPEG
TNED047001A.jpg728.09 KBJPEG
Başlık
Nezih Eldem, "Boğaziçi" - Nezih Eldem, "Bosphorus"
Yazar/Üreten
Nezih Eldem
Yayın Tarihi
1971-05-19
Konular
Fiziksel Yeri
Nejat Eldem Koleksiyonu
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/210388
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
13,4-21,8 cm, Kağıt üzerine kurşun kalem - Pencil on paper
Doküman Sayısı
2
Kod
TNED047
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Nejat Eldem
Temin Şekli
Nejat Eldem'in izniyle - Courtesy of Nejat Eldem

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.