Nezih Eldem, İsimsiz - Nezih Eldem, Untitled
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TNED030001.jpg1.65 MBJPEG
Başlık
Nezih Eldem, İsimsiz - Nezih Eldem, Untitled
Yazar/Üreten
Nezih Eldem
Konular
Fiziksel Yeri
Nejat Eldem Koleksiyonu, Nejat Eldem Koleksiyonu
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/210371
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
59-43 cm (Çerçeveli / With frame), 54-38 cm (Çerçevesiz / Without frame), Tuval üzerine yağlıboya - Oil on canvas
Doküman Sayısı
1
Kod
TNED030
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Nejat Eldem
Temin Şekli
Nejat Eldem'in izniyle - Courtesy of Nejat Eldem

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.