1-20 / 62
PreviewTitleCreatorIssue Date
TNEDOC195001.jpg.jpg
Nezih Eldem'in muhtelif notları - Miscellaneous notes by Nezih EldemNezih Eldem-
TNEDOC194001.jpg.jpg
Nezih Eldem'in bir mektubu - A letter by Nezih EldemNezih Eldem1993-09-20
TNEDOC192001.jpg.jpg
Nezih Eldem'in "Tarih Bilinci" başlıklı bir metni - Text by Nezih Eldem entitled "Consciousness of History"Nezih Eldem-
TNEDOC191001.jpg.jpg
Mimar Sinan Üniversitesi 1. Kentsel Koruma ve Yenileme Uygulamalar Kollokyumu'na dair sonuç bildirgesi - Final declaration of the 1st Urban Conservation and Renewal Practices Colloquium of Mimar Sinan University-1993-04-08
TNEDOC190001.jpg.jpg
1975 Avrupa Mimari Miras Yılı'nda İstanbul Projesi'ne dair rapor - 1975 Report on the Istanbul Project in the European Year of Architectural Heritage-1975
TNEDOC189001.jpg.jpg
Toplu Konut İdaresi, Kentsel Sit Alanlarındaki Konut Stoğunu Sağlıklaştırma ve Çevresel İyileştirme Kredileri Yönetmeliği, Ön Çalışması - Housing Development Administration, Regulation on Loans for Rehabilitation and Environmental Improvement of Housing Stock in Urban Protected Areas, Preliminary Study-1994-03-24
TNEDOC188001.jpg.jpgSilivrikapı, Belgradkapı ve çevresindeki bazı tarihi eserlerin listesi - Historical artefacts located around Silivrikapı and Belgradkapı--
TNEDOC186001.jpg.jpg
1. Milli Kültür Surası'nda Nezih Eldem'in "Tarihi Çevre ve Yanılgılarımız" başlıklı konuşması - Speech of Nezih Eldem at the First National Culture Council-1982
TNEDOC187001.jpg.jpg
Turizm Bakanlığı ve Türkiye Kalkınma Bankası, İhale Şartnamesi örneği - Ministry of Tourism and Development Bank of Turkey, draft sample tender specifications--
TNEDOC185001.jpg.jpgAtatürk Vakfı Bilim Kurulu Toplantısı hakkında Nezih Eldem'e iletilen davetiye - Invitation to Nezih Eldem about the Scientific Board Meeting of the Atatürk FoundationAdnan Birkalan1998-12-16
TNEDOC184001.jpg.jpg
Tarih ve koruma bilinci üzerine bir metin - A text about the knowledge of history and preservationNezih Eldem-
TNEDOC183001.jpg.jpgEyüp, İstanbul üzerine notlar - Notes about Eyüp, İstanbulNezih Eldem-
TNEDOC182001.jpg.jpg
İstanbul Akvaryumu Projesi hakkında taslak metin. - Draft text about Istanbul Aquarium Project.Nezih Eldem-
TNEDOC179001.jpg.jpgBoğaziçi sahil hattındaki yalılar ve yol üstü köprüleri hakkında notlar - Notes on the mansions and bridges over roads on the Bosphorus coastlineNezih Eldem-
TNEDOC180001.jpg.jpgBoğazdaki iskeleler hakkında notlar - Notes on the piers in the BosphorusNezih Eldem-
TNEDOC178001.jpg.jpg
Muhtelif notlar - Various notesNezih Eldem-
TNEDOC176001.jpg.jpg
Nezih Eldem'in müze mimarlığı üzerine bir metin - A text on Nezih Eldem's architectural designs of museumsNezih Eldem-
TNEDOC175001.jpg.jpg
Nezih Eldem'in mesleki pratikleri üzerine bir metin - A text on Nezih Eldem's professional practicesNezih Eldem-
TNEDOC174001.jpg.jpgTarihi çevrenin korunması ve iyileştirilmesi üzerine bir metin - A text on the preservation and improvement of the historic environmentNezih Eldem-
TNEDOC173001.jpg.jpg
Britanya Tasarım Konseyi hakkında notlar - Notes about the British Design Council--
1-20 / 62
Discover
Browse