1-19 / 19
PreviewTitleCreatorIssue Date
TNEDOC181001.jpg.jpgMuhtelif notlar - Various notesNezih Eldem-
TNEDOC154001.jpg.jpg
Akdeniz Mimari ve Şehircilik Araştırma Merkezi hakkında mektup taslağı - Draft letter related with establishment of Mediterranean Architecture and Urbanism Research CenterNezih Eldem-
TNEDOC134001.jpg.jpgUNESCO Uluslararası İstanbul ve Göreme Kampanyası'nın kuruluşuna dair metin - Text related to the foundation of UNESCO International İstanbul and Göreme Campaign--
TNEDOC125001.jpg.jpg
UNESCO Türkiye Komisyonu'nda görev alan komiteler ve üyeleri - Committees and members of UNESCO Turkey Commission--
TNEDOC071001.jpg.jpg
1983 yılı UNESCO Toplantısı'nın açılış konuşması - Opening speech of the UNESCO Meeting in 1983-1983
TNEDOC069001.jpg.jpg
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Akdeniz Mimari ve Şehircilik Araştırma Merkezi'nin kurulması hakkında belgeler - Documents on the establishment of Istanbul Technical University Mediterranean Architecture and Urbanism Research CenterNezih Eldem, Kemal Kafalı1983-02-18
TNEDOC063001.jpg.jpg
Boğaziçi Üniversitesi Akdeniz Mimari ve Şehircilik Araştırma Merkezi'nin kurulması hakkında belgeler - Documents on the establishment of Boğaziçi University Mediterranean Architecture and Urbanism Research CenterAptullah Kuran, Nazmi Akıman1983-02-01
TNEDOC062001.jpg.jpg
Prof. Dr. Suat Sinanoğlu'na Nezih Eldem tarafından gönderilen ve Tarihi Çevre Değerlerinin Korunması Komisyonu kararları ile ilgili dilekçe - Petition sent by Nezih Eldem to Professor Suat Sinanoğlu regarding the decisions of the Commission for the Protection of Historical Environment ValuesNezih Eldem1983-03-17
TNEDOC060001.jpg.jpgUNESCO Türkiye Halk Sağlığı Eğitimi Milli Komitesi Kararları - Decisions of UNESCO Turkey National Committee on Public Health Education-1984-11-16
TNEDOC033001.jpg.jpgUNESCO Türkiye Komisyonu, Tarihi Çevre Değerlerinin Korunması Daimi Komitesi Genel Sekreteri Gaye Oymak tarafından üyelere gönderilen 16 Temmuz 1984 tarihinde Taşkışla'da gerçekleşecek toplantıya davet mektubu - Invitation letter to the meeting dated 16 July 1984, sent to comission members by Gaye Oymak, the Secretary General of UNESCO Turkey Commission, Standing Committee on the Protection of Historical Environment ValuesGaye Oymak1984-07-11; 1984-07-16
TNEDOC032001.jpg.jpg
UNESCO Süleymaniye Koruma ve Sıhhileştirme Projesi hakkında Nezih Eldem'in toplantı, seminer ve çeşitli programlara dair notları - Nezih Eldem's notes on meetings, seminars and various programs on the UNESCO Süleymaniye Conservation ProjectNezih Eldem-
TNEDOC031001.jpg.jpgUNESCO Türkiye Komisyonu, Tarihi Çevre Değerlerinin Korunması Daimi Komitesi Genel Sekreteri Gaye Oymak tarafından üyelere gönderilen 13 Eylül 1982 tarihli toplantıya davet mektubu - Invitation letter to the meeting dated 13 September 1982, sent to comission members by Gaye Oymak, the Secretary General of UNESCO Turkey Commission, Standing Committee on the Protection of Historical Environment ValuesGaye Oymak1982-08-26; 1982-09-13
TNEDOC030001.jpg.jpgUNESCO Türkiye Komisyonu, Tarihi Çevre Değerlerinin Korunması Daimi Komitesi Genel Sekreteri Gaye Oymak tarafından Atilla Yücel'e gönderilen 30 Temmuz 1982 tarihli toplantıya davet mektubu - Invitation letter to the meeting dated 30 July 1982, sent to Atilla Yücel by Gaye Oymak, the Secretary General of UNESCO Turkey Commission, Standing Committee on the Protection of Historical Environment ValuesGaye Oymak-
TNEDOC029001.jpg.jpg
İstanbul Belediyesi, UNESCO ve Kültür ve Turizm Bakanlığı katkısıyla gerçekleştirilen İstanbul'un Tarihsel Mimari Değerlerinin Korunması Kampanyası açıklaması ve ödenek planı - Description and funding plan of the Campaign for the Protection of the Historical Architectural Values of Istanbul, realized with the contribution of Istanbul Municipality, UNESCO and the Ministry of Culture and Tourism--
TNEDOC027001.jpg.jpgUNESCO Türkiye Komisyonu, Tarihi Çevre Değerlerinin Korunması Daimi Komitesi'nin 21 Ekim 1982 tarihli toplantısına dair not - Meeting notes of UNESCO Turkey Commission, Standing Committee on the Protection of Historic Environment in 21 October 1982-1982-10-21
TNEDOC025001.jpg.jpg
UNESCO Türkiye Komisyonu, Tarihi Çevre Değerlerinin Korunması Daimi Komitesi'nin 30 Temmuz 1982 tarihli toplantı tutanağı - Meeting report of UNESCO Turkey Commission, Standing Committee on the Protection of Historic Environment in 30 July 1982-1982-10
TNEDOC024001.jpg.jpgUNESCO Türkiye Komisyonu, Tarihi Çevre Değerlerinin Korunması Daimi Komitesi'nin Ekim 1982 tarihli toplantı tutanağı - Meeting report of UNESCO Turkey Commission, Standing Committee on the Protection of Historic Environment in October 1982-1982-10
TNEDOC023001.jpg.jpg
UNESCO Türkiye Komisyonu, Tarihi Çevre Değerlerinin Korunması Daimi Komitesi'nin 13 Eylül 1982 tarihli toplantı tutanağı - Meeting report of UNESCO Turkey Commission, Standing Committee on the Protection of Historic Environment in 13 Eylül 1982-1982-09-13
TNEDOC022001.jpg.jpg
UNESCO Türkiye Komisyonu, Tarihi Çevre Değerlerinin Korunması Daimi Komitesi'nin 16 Temmuz 1984 tarihli toplantı tutanağı - Meeting report of UNESCO Turkey Commission, Standing Committee on the Protection of Historic Environment in 16 July 1984-1984-07-16
1-19 / 19
Discover
Type
Issue Date
Browse