1-20 / 29
PreviewTitleCreatorIssue Date
TNEDOC165001.jpg.jpg
Nezih Eldem'e ait not kağıtları - Note papers of Nezih Eldem--
TNEDOC164001.jpg.jpg
Muhtelif kartvizitler ve notlar - Various business cards and notes--
TNEDOC162001.jpg.jpg
Nezih Eldem'e ait çeşitli notlar ve Handan Tirit'in Nezih Eldem'e yazdığı not - Various notes by Nezih Eldem and Handan Tirit's note to Nezih EldemNezih Eldem-
TNEDOC163001.jpg.jpg
Yapı Endüstri Merkezi Turkeybuild 1996 Ankara Fuarı Giriş Belgesi - Yapı Endüstri Merkezi Turkeybuild 1996 Ankara Expo Entrance Ticket-1996-09-25; 1996-09-29
TNEDOC161001.jpg.jpg
Muhtelif notlar ve kartvizitler - Various notes and business cardsNezih Eldem-
TNEDOC158001.jpg.jpg
Londra'dan Nezih Eldem'e gönderilen kartpostal - Postcard sent to Nezih Eldem from LondonNezih Eldem1950-09-22
TNEDOC156001.jpg.jpg
Çeşitli notlar - Various notesNezih Eldem-
TNEDOC150001.jpg.jpg
Nezih Eldem'in kişisel notları - Personal notes by Nezih EldemNezih Eldem-
TNEDOC148001.jpg.jpg
Nezih Eldem'in "Yaşamsal Çevreye Dair" başlıklı konuşması hakkında aldığı muhtelif notlar - Notes on the talk of Nezih Eldem entitled "About Living Environment"Nezih Eldem-
TNEDOC147001.jpg.jpg
Nezih Eldem tarafından alınan muhtelif notlar - Various notes by Nezih EldemNezih Eldem-
TNEDOC146001.jpg.jpg
Muhtelif notlar ve kartvizitler - Various notes and business cards--
TNEDOC141001.jpg.jpg
Nezih Eldem tarafından alınan muhtelif kısa notlar - Various short notes by Nezih EldemNezih Eldem-
TNEDOC140001.jpg.jpg
"Asya Okul Yapıları, Bölgesel Araştırma Enstitüsü" hakkında notlar - Notes about "Asia School Buildings, Regional Research Institute"Nezih Eldem-
TNEDOC120001.jpg.jpg
Nezih Eldem'e ait kişisel notlar ve çeşitli kartvizitler - Nezih Eldem's personal notes and various business cards--
TNEDOC115001.jpg.jpg
Nezih Eldem'e ait not defteri - Notebook of Nezih Eldem--
TNEDOC109001.jpg.jpg
Nezih Eldem tarafından alınan muhtelif notlar - Various notes by Nezih EldemNezih Eldem-
TNEDOC104001.jpg.jpg
Nezih Eldem'in mimarlık ve kendi mesleki hayatı hakkında ele aldığı bir metnin taslağı - A draft of a text by Nezih Eldem about architecture and his professional lifeNezih Eldem-
TNEDOC099001.jpg.jpg
İtalya'daki çeşitli üniversiteler ve görev yapan akademisyenlerin isimlerini içeren notlar - Notes with the names of various universities and academics in ItalyNezih Eldem-
TNEDOC076001.jpg.jpg
Türk-Amerikan Üniversiteliler Derneği İdare Heyeti'nden Prof. Millard Owen Sheets'in konuşmacı olduğu etkinliğe davet kartı - Invitation card to the event with Millard Owen Sheets, from the Board of Directors of the Turkish-American University Association--
TNEDOC066001.jpg.jpg
"Konut ve Mimariyi Yönlendiren Etkenler" başlıklı not - Notes entitled "Factors affecting housing and architecture"--
1-20 / 29
Discover
Type
Issue Date
Browse