1-20 / 31
PreviewTitleCreatorIssue Date
TNEDOC151001.jpg.jpgİTÜ Mimarlık Fakültesi Pier Luigi Nervi Eserleri Sergisi - Exhibition on the works of Pier Luigi Nervi in ITU Faculty fo ArchitecturePier Luigi Servi-
TNEDOC126001.jpg.jpgİTÜ Mimarlık Fakültesi 1997-1998 Öğretim Yılı Giriş Paneli Programı - Starting Programs of the 1997-1998 educational year in Istanbul Technical University, Faculty of Architecture-1997
TNEDOC119001.jpg.jpg
Nezih Eldem'in yürüttüğü Mekan Örgütlenmesi dersinin içeriği hakkında birkaç kesit - A few sections about the content of the Organization of Space course conducted by Nezih Eldem--
TNEDOC113001.jpg.jpg
İTÜ Mimarlık Fakültesi Programları, Bursa: Broşür - ITU Faculty of Architecture Programs, Bursa: Brochure-1973-05-10; 1973-05-23
TNEDOC112001.jpg.jpg
İTÜ Mimarlık Fakültesi Programları, Deneysel Sinema: Broşürler - ITU Faculty of Architecture Programs, Experimental Movies: BrochuresYılmaz Zenger1973-05-29; 1973-06-01
TNEDOC102001.jpg.jpgAdnan Menderes'in 15 Mayıs 1960 tarihli miting konuşmasını protesto eden İstanbul Teknik Üniversitesi mensuplarının bildirisi - Statement by members of Istanbul Technical University who protested Adnan Menderes' speech at the meeting on 15 May 1960--
TNEDOC097001.jpg.jpgNezih Eldem'in "Çağdaş Mimarlık Düşüncesinin İlkeleri" başlıklı eserin basılması hakkında Mukbil Gökdoğan'ın yazdığı mektup - A letter by Mukbil Gökdoğan about the publishing of Nezih Eldem's work entitled "Principles of Contemporary Architectural Thought"Mukbil Gökdoğan1961-09-18
TNEDOC095001.jpg.jpg
İTÜ Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Kürsüsü, Mimari Proje Dersi esasları hakkında tasarı - ITU Faculty of Architecture, Building Informatics Chair, Architectural Project Course management principles--
TNEDOC094001.jpg.jpg
İTÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimari Dersi sınav kağıtları - ITU Faculty of Architecture Interior Architecture Course exam papers-1959-10-20
TNEDOC090001.jpg.jpgİTÜ Gümüşsuyu Kampüsü'nde gerçekleşecek olan "Yurt ve Dünya Sorunları İçinde Öğrenci Sorunları" başlıklı forum hakkında çağrı - Call about the forum titled "Student Problems in Dormitory and World Problems" to be held at ITU Gümüşsuyu Campus-1968-11-01
TNEDOC088001.jpg.jpg
İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla'da 109 ve 213 numaralı amfilerin tadilatı hakkında Nezih Eldem'e gönderilen dilekçe ve faturalar - Petition and bills sent to Nezih Eldem about the construction works of the halls 109 and 213 in Istanbul Technical University, Faculty of ArchitectureOrhan Süalp1968-07-19
TNEDOC086.jpg.jpgAfife Batur'un Doktora Tezi hakkında Nezih Eldem'in yazdığı inceleme metni - Review text by Nezih Eldem on Afife Batur's PhD ThesisNezih Eldem-
TNEDOC085001.jpg.jpg
İstanbul Teknik Üniversitesi, Cumhuriyet'in 50. Yıldönümü Kutlama Komisyonu Toplantıları hakkında belgeler - Documents on the 50th Republican Year Anniversary Celebration Committee Meetings, Istanbul Technical UniversityGalip Sağıroğlu, Sedat Gürel, Metin Sözen, İsmet Aka, Yaşar Atan1973-09-01; 1973-09-10
TNEDOC082001.jpg.jpgİTÜ Mimarlık Fakültesi Mekan Örgütlenmesi ve Donatımı Kürsüsü, asistanlık kadrosu için bilim jürisi önerisi - ITU Faculty of Architecture Architectural Space Organization and Equipment Chair, jury proposal for assistant staff--
TNEDOC077001.jpg.jpgİstanbul Teknik Üniversitesi Teknik Okulu Makine Şubesi Diploması - Diploma of Istanbul Technical University Technical School Mechanical Engineering Department--
TNEDOC075001.jpg.jpg
İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde verilen bir dersin öğrenci ödevleri - Student works of a lecture in Istanbul Technical University Faculty of ArchitectureAlper Doğay-
TNEDOC068001.jpg.jpg
İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehircilik Enstitüsü, Şehircilik Araştırma Merkezi, Üye Listesi - ITU Faculty of Architecture Institute of Town Planning, Urbanism Research Center, Member List--
TNEDOC067001.jpg.jpg
İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Araştırma Kurumu, Kurumsal Özellikleri ve Faaliyetleri - ITU Faculty of Architecture Building Research Institution, Institutional Characteristics and Activities--
TNEDOC061001.jpg.jpgİTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'ndan, Fakülte Kurulu üyelerinin seçimi hakkında Nezih Eldem'e gönderilen dilekçeler - Petitions from ITU Faculty of Architecture to Nezih Eldem about the Faculty Commission MembersAhmet Keskin1981-11-10
TNEDOC056001.jpg.jpg
İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'ndan, Fakülte Anayasa Komisyonu hakkında Nezih Eldem'e gönderilen dilekçeler - Petitions from ITU Faculty of Architecture to Nezih Eldem about the Faculty Constitutional CommissionKemal Kapalı, Ahmet Keskin, Orhan Aldıkaçtı, Nezih Eldem1982-01-13
1-20 / 31
Discover
Browse