"Ahmet Öğüt ve Borga Kantürk" sergisi (Platform GSM, 2005-2006), davetiye - "Ahmet Öğüt and Borga Kantürk" exhibition (Platform CAC, 2005-2006), invitation
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
PG617001.jpg3.38 MBJPEG
PG617002.jpg2.71 MBJPEG
Başlık
"Ahmet Öğüt ve Borga Kantürk" sergisi (Platform GSM, 2005-2006), davetiye - "Ahmet Öğüt and Borga Kantürk" exhibition (Platform CAC, 2005-2006), invitation
Yayın Tarihi
2005-12-20
2006-01-28
Dil
Türkçe
Konular
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/209285
Koleksiyonlar
Tür
Kod
PG617
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Transfer

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.