La Campagne de Salonique - Selanik, Yalılar Caddesi - Thessaloniki, Mansions Street
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHSEL068.jpg2.6 MBJPEG
AHSEL068A.jpg1.66 MBJPEG
Başlık
La Campagne de Salonique - Selanik, Yalılar Caddesi - Thessaloniki, Mansions Street
Dil
Fransızca
Osmanlı Türkçesi
Kapsam
Selanik, Yunanistan
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/208408
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Baskı - Print, Siyah beyaz - Black & White
Doküman Sayısı
2
Kod
AHSEL068
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.