Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Lisesi, F Blok (Amfi), Uygulama Projesi: Bodrum kat planı, birinci zemin kat planı (Ölçek: 1/50) - Middle East Technical University Science High School, Block F, Construction Project: Basement floor plan, first ground floor plan (Scale: 1/50)
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TABCODTUD3352.jpg8.3 MBJPEG
Başlık
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Lisesi, F Blok (Amfi), Uygulama Projesi: Bodrum kat planı, birinci zemin kat planı (Ölçek: 1/50) - Middle East Technical University Science High School, Block F, Construction Project: Basement floor plan, first ground floor plan (Scale: 1/50)
Yazar/Üreten
Altuğ Çinici, Behruz Çinici
Yayın Tarihi
1964-03-01
Dil
Türkçe
Kapsam
Çankaya, Ankara 
Konular
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/206519
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
105-85 cm, Ozalit baskı - Blueprint copy
Doküman Sayısı
1
Kod
TABCODTUD3352
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Çinici Ailesi - Çinici Family
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.