1-20 / 247
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCODTUD3356.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Lisesi, F Blok (Amfi), Uygulama Projesi: WC, tesisat katı girişi ve demir ızgara kapağı plan, kesit ve detayları (Ölçek: 1/20, 1/5, 1/2) - Middle East Technical University Science High School, Block F, Construction Project: WC, installations floor entrance and iron grille plans, sections and details (Scale: 1/20, 1/5, 1/2)Altuğ Çinici, Behruz Çinici1964-04-01
TABCODTUD3357.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Lisesi, Kapalı Spor Salonu, Uygulama Projesi: A-A kesiti, B-B kesiti (Ölçek: 1/50) - Middle East Technical University Science High School, Indoor Sports Facility, Construction Project: Section A-A, section B-B (Scale: 1/50)Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD3358.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Lisesi, Kapalı Spor Salonu, Uygulama Projesi: A-A kesiti, B-B kesiti (Ölçek: 1/50) - Middle East Technical University Science High School, Indoor Sports Facility, Construction Project: Section A-A, section B-B (Scale: 1/50)Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD3355.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Lisesi, F Blok (Amfi), Uygulama Projesi: Sahne döner pano, akustik pano plan, kesit ve detayları, tesisat bacası kapağı, sahne altı emme menfezi, perdelik detayları (Ölçek: 1/20, 1/5, 1/2) - Middle East Technical University Science High School, Construction Project: Rotating stage panels, acoustic panels plans, sections and details; installation chimney cover, under-stage suction grille, stage curtain accessories details (Scale: 1/20, 1/5, 1/2)Altuğ Çinici, Behruz Çinici1964-04-01
TABCODTUD3353.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Lisesi, F Blok (Amfi), Uygulama Projesi: I-I kesiti, II-II kesiti, çatı detayları, tavan detayları, üfleme menfezi detayları (Ölçek: 1/50) - Middle East Technical University Science High School, Block F, Construction Project: Section I-I, section II-II, roof details, ceiling details, exhaust air register details (Scale: 1/50)Altuğ Çinici, Behruz Çinici1964-03-01
TABCODTUD3354.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Lisesi, F Blok (Amfi), Uygulama Projesi: Işıklık detayları, fuaye merdiveni detayları (Ölçek: 1/20, 1/20, 1/5, 1/1) - Middle East Technical University Science High School, Block F Construction Project: Skylight details, foyer staircase details (Scale: 1/20, 1/20, 1/5, 1/1)Altuğ Çinici, Behruz Çinici1964-04-01
TABCODTUD3350.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Lisesi, Uygulama Projesi: K22, K23, K24, K25, K29', K28, K29, K30, K31, K32, K32' kapıları detayları (Ölçek: 1/50, 1/10) - Middle East Technical University Science High School, Construction Project: Doors K22, K23, K24, K25, K29', K28, K29, K30, K31, K32, K32' details (Scale: 1/50, 1/10)Altuğ Çinici, Behruz Çinici1964-01-15
TABCODTUD3352.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Lisesi, F Blok (Amfi), Uygulama Projesi: Bodrum kat planı, birinci zemin kat planı (Ölçek: 1/50) - Middle East Technical University Science High School, Block F, Construction Project: Basement floor plan, first ground floor plan (Scale: 1/50)Altuğ Çinici, Behruz Çinici1964-03-01
TABCODTUD3351.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Lisesi, A2 Blok (Kimya Laboratuvarı), Uygulama Projesi: Talebe dolapları detayları (Ölçek: 1/10, 1/1) - Middle East Technical University Science High School, Block A2 (Chemistry Laboratory), Construction Project: Student locker details (Scale: 1/10, 1/1)Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD3349.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Lisesi, Uygulama Projesi: K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K21 kapıları detayları (Ölçek: 1/50, 1/10) - Middle East Technical University Science High School, Construction Project: Doors K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K21 details (Scale: 1/50, 1/10)Altuğ Çinici, Behruz Çinici1964-01-15
TABCODTUD3347.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Lisesi, Uygulama Projesi: K5, K10 kapıları ve P11 penceresi detayları (Ölçek: 1/10) - Middle East Technical University Science High School, Construction Project: Doors K5, K10 and window P11 details (Scale: 1/10)Altuğ Çinici, Behruz Çinici1964-01-15
TABCODTUD3348.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Lisesi, Uygulama Projesi: K8 kapısı detayları (Ölçek: 1/10) - Middle East Technical University Science High School, Construction Project: Door K8 details (Scale: 1/10)Altuğ Çinici, Behruz Çinici1964-01-15
TABCODTUD3346.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Lisesi, Uygulama Projesi: K3, K4, K6 kapıları detayları (Ölçek: 1/10) - Middle East Technical University Science High School, Construction Project: Doors K3, K4, K6 details (Scale: 1/10)Altuğ Çinici, Behruz Çinici1964-01-15
TABCODTUD3344.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Lisesi, Uygulama Projesi: K1, K9 kapıları detayları (Ölçek: 1/10) - Middle East Technical University Science High School, Construction Project: Doors K1, K9 details (Scale: 1/10)Altuğ Çinici, Behruz Çinici1964-01-15
TABCODTUD3345.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Lisesi, Uygulama Projesi: K2, K7 kapıları detayları (Ölçek: 1/10) - Middle East Technical University Science High School, Construction Project: Doors K2, K7 details (Scale: 1/10)Altuğ Çinici, Behruz Çinici1964-01-15
TABCODTUD3342.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Lisesi, Uygulama Projesi: P47, P48, P49, P51, P52, P53, P54, P55, P57, P58, P59, P60 pencerleri detayları (Ölçek: 1/50) - Middle East Technical University Science High School, Construction Project: Windows P47, P48, P49, P51, P52, P53, P54, P55, P57, P58, P59, P60 details (Scale: 1/50)Altuğ Çinici, Behruz Çinici1964-01-15
TABCODTUD3343.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Lisesi, Uygulama Projesi: P56 penceresi detayları (Ölçek: 1/10) - Middle East Technical University Science High School, Construction Project: Window P56 details (Scale: 1/10)Altuğ Çinici, Behruz Çinici1964-01-15
TABCODTUD3341.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Lisesi, Uygulama Projesi: P41, P42, P43, P44, P45, P40, P50, P46 pencerleri detayları (Ölçek: 1/50, 1/10, 1/2) - Middle East Technical University Science High School, Construction Project: Windows P41, P42, P43, P44, P45, P40, P50, P46 details (Scale: 1/50, 1/10, 1/2)Altuğ Çinici, Behruz Çinici1964-01-15
TABCODTUD3339.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Lisesi, Uygulama Projesi: P15 penceresi detayları (Ölçek: 1/10) - Middle East Technical University Science High School, Construction Project: Window P15 details (Scale: 1/10)Altuğ Çinici, Behruz Çinici1964-01-02
TABCODTUD3340.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Lisesi, Uygulama Projesi: P38 penceresi detayları (Ölçek: 1/10) - Middle East Technical University Science High School, Construction Project: Window 38 details (Scale: 1/10)Altuğ Çinici, Behruz Çinici1964-01-02
1-20 / 247
Discover
Type
Issue Date
Browse