İstanbul'da kurulması planlanan Çağdaş Sanat Müzesi için notlar - Notes on the Contemporary Art Museum intended to be founded in Istanbul
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
VKM016001.jpg445.64 KBJPEG
VKM016001E.jpg360.25 KBJPEG
Başlık
İstanbul'da kurulması planlanan Çağdaş Sanat Müzesi için notlar - Notes on the Contemporary Art Museum intended to be founded in Istanbul
Dil
Türkçe
Konular
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204918
Koleksiyonlar
Tür
Kod
VKM016
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Vasıf Kortun
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.