1-20 / 25
PreviewTitleCreatorIssue Date
VKMF008.jpg.jpgFeshane'de kurulması planlanan müze için toplantı gündemi - Meeting agenda for the museum intended to be founded in Feshane-1991-01-29
VKMF007001.jpg.jpg
Vasıf Kortun'un İhsan ve Mehmet'e gönderdiği Feshane’de kurulması planlanan İstanbul Çağdaş Sanat Müzesi için öneri taslak çalışması - Draft study including proposal on Istanbul Contemporary Art Museum intended to be founded in Feshane sent by Vasıf Kortun to Mehmet and İhsanVasıf Kortun-
VKMF006001.jpg.jpg
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı bünyesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Çağdaş Sanat Müzesi için oluşturulan organizasyon birimleri görevleri ve amaçları hakkında açıklama - Description on Istanbul Metropolitan Municipality Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Contemporary Art Museum’s organizational bodies’ goals and tasks, founded under Istanbul Foundation for Culture and Arts-1991-01-18
VKMF005001.jpg.jpgİstanbul Büyükşehir Belediyesi Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Çağdaş Sanat Müzesi organizasyon şeması taslağı - Draft of The Greater Istanbul Municipality Nejat F. Eczacıbaşı Art Museum’s organization schema--
VKMF004001.jpg.jpg
Vasıf Kortun'un Günseli Rahimoğlu’na gönderdiği Feshane’de kurulması planlanan İstanbul Çağdaş Sanat Müzesi için öneri taslak çalışması - Draft study including proposal on Istanbul Contemporary Art Museum intended to be founded in Feshane sent by Vasıf Kortun to Günseli RahimoğluVasıf Kortun-
VKMF003001.jpg.jpgMüze ile ilgili çalışma programı önerisi - Work schedule proposal for the museumTomur Atagök-
VKMF002001.jpg.jpg
İstanbul Çağdaş Sanat Müzesi hazırlık çalışmaları: Feshane’nin müze olarak mimari projesi - Istanbul Contemporary Art Museum preparatory works: architectural project for Feshane as a museum-1991-01-21
VKMF001001.jpg.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve Nejat Eczacıbaşı arasında düzenlenen "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Çağdaş Sanat Müzesi" protokolleri - "The Greater Istanbul Municipality Nejat F. Eczacıbaşı Art Museum" protocols signed between İstanbul Metropolitan Municipality, Istanbul Foundation for Culture and Arts and Nejat Eczacıbaşı--
VKM017.jpg.jpgKomite toplantısı, alınan kararlar-1989-01-17
VKM016001.jpg.jpg
İstanbul'da kurulması planlanan Çağdaş Sanat Müzesi için notlar - Notes on the Contemporary Art Museum intended to be founded in Istanbul--
VKM015001.jpg.jpg
Müze hizmet projesi - Museum mission project--
VKM014001.jpg.jpg
İstanbul Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi Vakfı kuruluş senedi taslağı - Draft of İstanbul Modern and Contemporary Art Museum Foundation's founding document-1989-10-11
VKM013001.jpg.jpgModern Sanatlar Müzesi toplantısı, Ramada Otel, 1990 - Modern Arts Museum meeting, Ramada Hotel, 1990-1990
VKM011001.jpg.jpgBedri Baykam'ın Kültür Bakanı Tınaz Titiz’e gönderdiği İstanbul Modern Sanatlar Müzesi Vakfı hazırlıkları hakkında mektup - Letter sent by Bedri Baykam to Tınaz Titiz (Minister of Culture) about the preparations of Istanbul Modern Arts Museum FoundationBedri Baykam1989-03-27
VKM012001.jpg.jpg
Müze çalışmaları tutanağı - Museum studies report-1989-03-27
VKM010001.jpg.jpgİstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanı Hilmi Yavuz'un Vasıf Kortun’a gönderdiği İstanbul Çağdaş Sanat Müzesi Vakfı için toplantı daveti - Meeting invitation sent by Hilmi Yavuz (Head of Istanbul Metropolitan Municipality Cultural Affairs Department) to Vasıf Kortun for Istanbul Contemporary Art Museum FoundationHilmi Yavuz1990-09-20
VKM009001.jpg.jpg
İstanbul Modern Sanat Müzesi ile ilgili ön çalışma grubu raporu - Preliminary report about Istanbul Modern Art Museum-1990-05-30
VKM007001.jpg.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen tarafından Vasıf Kortun’a gönderilen İstanbul Çağdaş Sanat Müzesi hazırlıkları ve Feshane projesi hakkında mektup - Letter sent by Nurettin Sözen (Mayor of Istanbul) to Vasıf Kortun about Istanbul Contemporary Art Museum preparations and Feshane projectNurettin Sözen1991-03-27
VKM008001.jpg.jpgİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen tarafından İstanbul Modern Sanatlar Müzesi toplantısına katılımı sebebiyle Vasıf Kortun’a gönderilen mektup - Letter sent by Nurettin Sözen (Mayor of Istanbul) to Vasıf Kortun for his participation in Istanbul Modern Arts Museum meetingNurettin Sözen1990
VKM006001.jpg.jpg
İstanbul Çağdaş Sanat Müzesi Vakfı kuruluş senedi - Founding document of Istanbul Contemporary Art Museum Foundation--
1-20 / 25
Discover
Browse