Altan Gürman
Sanatçı ve eğitimci Altan Gürman'ın (1935-1976) Arter'de bulunan arşivi, kurumlar arası iş birliği çerçevesinde SALT Araştırma tarafından dijital ortama aktarıldı. Kavramsal sanatın Türkiye'deki öncülerinden olan Gürman'ın üretimlerini, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki eğitim anlayışını ve Temel Sanat Eğitimi Kürsüsü'nün kuruluşuna katkılarını incelemeye olanak tanıyan yazılı ve görsel belgeler içerir.