1-20 / 71
PreviewTitleCreatorIssue Date
GUR058001.jpg.jpg
Altan Gürman'ın yeterlilik tezinde kullandığı görseller - Images used by Altan Gürman in his proficiency dissertationAltan Gürman-
GUR057001.jpg.jpg
Altan Gürman'ın yeterlilik tezinde kullandığı görseller - Images used by Altan Gürman in his proficiency dissertationAltan Gürman-
GUR056001.jpg.jpg
Altan Gürman'ın intibak çizelgesi - Altan Gürman's adjustment chartSadun Ersin, Yücel Gürocak1976-03-01; 1975-12-17
GUR053001.jpg.jpg
Altan Gürman'ın Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü Başkanlığı'na yolladığı Adnan Çoker'in "Günümüz Türk Resmi" sergisi hakkında yazısı - Text by Altan Gürman on Adnan Çoker's "Today's Turkish Painting" exhibition sent to the Directorate of Higher School of Painting at Fine Arts Academy in IstanbulAltan Gürman1974-03-15; 1974-05-02
GUR054001.jpg.jpgAltan Gürman'ın Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Başkanlığı'na sunduğu 1. sınıf derslerindeki görevini bırakmasına yönelik dilekçe - Altan Gürman's request presented to the Directorate of State Academy of Fine Arts in Istanbul on his dismissal of freshmen year's coursesAltan Gürman1974-12-11
GUR052001.jpg.jpgYüksek Heykel Bölümü Başkanı Şadi Çalık'ın Altan Gürman'a Nuri Temizsoylu'nun yeterlilik tezi hakkında gönderdiği yazı - Letter sent by the President of the Higher School of Sculpture Şadi Çalık to Altan Gürman on the proficiency dissertation of Nuri TemizsoyluŞadi Çalık1974-04-25
GUR051001.jpg.jpgAltan Gürman'a bildirilen Meslekî Temel Eğitim dersi ile ilgili komisyon toplantısına katılım yazısı - Correspondence reported to Altan Gürman related to asking his attendence to commision meeting on Vocational Basic Education courseFeridun Akozan1976-01-27
GUR050001.jpg.jpg
Temel Sanat Eğitimi hakkındaki Temel Sanat Eğitim Kürsüsü kurul kararı ve Yüksek Heykel Bölümü Profesörler Kurulu kararı - Resolution of the Basic Art Education Division and the Higher School of Sculpture Board related to Basic Art EducationŞadi Çalık1975-11-10
GUR049001.jpg.jpgİstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Başkanlığı'nca Meslekî Temel Eğitim dersi hakkında Altan Gürman'a yollanan dilekçe - Petition sent from the Directorate of State Academy of Fine Arts in Istanbul to Altan Gürman related to Vocational Initial Education courseSadun Ersin1975-11-19
GUR048001.jpg.jpg
Altan Gürman'ın 37. Devlet Resim ve Heykel Sergisi jüriliğine seçilmesiyle ilgili yazışmalar - Correspondence related to Altan Gürman's election as a jury to the 37th State Painting and Sculpture exhibitionAltan Gürman, Rıfkı Danışman1976-02-12; 1976-02-20
GUR047001.jpg.jpg
Altan Gürman'ın Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Başkanlığı'na Uygulamalı Endüstriyel Sanatlar Yüksek Okulu'daki Temel Tasarlama I dersi için sunduğu rapor - Report presented by Altan Gürman to the Directorate of State Academy of fine Arts in Istanbul for Basic Design I lecture at the School of Applied Industrial ArtsAltan Gürman1975-01-02
GUR045001.jpg.jpgAli Teoman Germaner'in Temel Sanat Eğitim Kürsü Başkanlığı'na yazdığı yazı - Letter written by Ali Teoman Germaner to the Directorate of the Basic Art Education DivisionAli Teoman Germaner1975-11-09
GUR046001.jpg.jpgYüksek Heykel Bölümü Profesörler Kurulu toplantı tutanağı - Meeting report of the Higher School of Sculpture Professors' Board--
GUR044001.jpg.jpg
Temel Sanat Eğitimi Kürsüsü Kurulu toplantı tutanağı - Meeting report of the Basic Art Education Division BoardAltan Gürman, Erkal Güngören, Özer Kabaş, Ali Teoman Germaner1975-11-06
GUR043001.jpg.jpg
Temel Sanat Eğitimi Kürsüsü Kurulu toplantı tutanağı - Meeting report of the Basic Art Education Division BoardAltan Gürman, Erkal Güngören, Özer Kabaş, Ali Teoman Germaner1976-01-30
GUR042001.jpg.jpg
Temel Sanat Eğitimi Kürsüsü Kurulu toplantı tutanağı - Meeting report of the Basic Art Education Division BoardAltan Gürman, Erkal Güngören, Özer Kabaş, Ali Teoman Germaner1976-01-23
GUR022001.jpg.jpg
Altan Gürman'ın yeterlilik tezi kalıpları - Altan Gürman's proficiency dissertation templatesAltan Gürman1970
GUR021001.jpg.jpg
Altan Gürman'ın İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Resim Bölümü diploması - Altan Gürman's graduate diploma in Painting from the State Academy of Fine Arts in Istanbul-1960-07-16
GUR020001.jpg.jpg
Altan Gürman'ın Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Temel Eğitim Kürsüsü Öğretim Kadrosu'na doçent olarak atanma süreciyle ilgili resmi belgeler - Official documents related to Altan Gürman's appointment as an associate professor to the Basic Art Education Division of State Academy of Fine Arts in Istanbul--
GUR019003.jpg.jpg
Altan Gürman’ın doçentlik sınavı kapsamında verdiği deneme dersinin programı - Program of the associate professorship trial course held by Altan GürmanAltan Gürman1971
1-20 / 71
Discover
Browse