İzmir Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından Şark Sanayi Kumpanyası'na gönderilen belgeler - Documents sent to Şark Sanayi Company from İzmir Municipality Directorate of Development
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TCBPORDOC001001.jpg1.31 MBJPEG
TCBPORDOC001002.jpg3.32 MBJPEG
Başlık
İzmir Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından Şark Sanayi Kumpanyası'na gönderilen belgeler - Documents sent to Şark Sanayi Company from İzmir Municipality Directorate of Development
Yazar/Üreten
T.C. İzmir Belediyesi İmar Müdürlüğü - T.C. İzmir Municipality Directorate of Development
Tanım
İzmir Şark Sanayi Fabrikası'nın yerine ilişkin İmar ve İskan Bakanlığı'nın 8.9.1983 gün ve 3500/1666 sayı ile onanan imar planı - Master plan of Oriental Industries Company's land, approved by the decision of Ministry of Development and Housing, dated 8.9.1983 and numbered 3500/1666
Yayın Tarihi
1983-09-08
1983-11-10
Dil
Türkçe
Kapsam
İzmir
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/196517
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
39,5 - 43 cm, 00 - 00 cm, Kağıt üzerine baskı - Print on paper
Doküman Sayısı
2
Kod
TCBPORDOC001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Cengiz Bektaş
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.