1-5 / 5
PreviewTitleCreatorIssue Date
TCBPORPL001001.jpg.jpgİzmir: Halihazır harita - Izmir: Base mapİzmir Belediyesi Planlama Müdürlüğü - Izmir Municipality Directorate of Planning; Etüt-Study: R. Erkızan; Çizen-Drawing: A. Tüzüner; Kontrol-Control: E. Gürel; Müdür Yarımcısı-Vice Principal: H. A. Çakmak1983-06-03
TCBPORDOC001001.jpg.jpg
İzmir Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından Şark Sanayi Kumpanyası'na gönderilen belgeler - Documents sent to Şark Sanayi Company from İzmir Municipality Directorate of DevelopmentT.C. İzmir Belediyesi İmar Müdürlüğü - T.C. İzmir Municipality Directorate of Development1983-09-08; 1983-11-10
TCBPORD004001.jpg.jpg
Şark Sanayi Yerleşme Birimi: Ön proje - Şark Sanayi Settlement Unit: Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPORD003001.jpg.jpgŞark Sanayi İplik ve Bez Fabrikası: Vaziyet planı - Şark Sanayi Spinning and Textile Factory: Site plan--
TCBPORD002001.jpg.jpg
Şark Sanayi Yerleşme Birimi: Ön proje - Şark Sanayi Settlement Unit: Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
1-5 / 5
Discover
Issue Date
Browse