Kuzguncuk Evleri: Rölöveler 1 - Kuzguncuk Houses: Surveys 1
DC FieldValueLanguage
dc.provenanceCengiz Bektaş Arşivi - Cengiz Bektaş Archive
dc.coverage.spatialKuzguncuk, İstanbul
dc.creatorMimar - Architect: Cengiz Bektaş
dc.date.accessioned2019-05-16T07:55:59Z-
dc.date.available2019-05-16T07:55:59Z-
dc.identifierTCBMKUD001
dc.identifier.other131235
dc.identifier.urihttps://archives.saltresearch.org/handle/123456789/196150-
dc.descriptionTahtalı Bostan Sokak Esendal Evi, Tahtalı Bostan Sokak No:13 (2 kiracı-Rizeli-25 yıl), Tussulu Sokak No:7 (2 aile-Rizeli-12 yıl-ev s.[sahibi]: Trabzonlu), Bereketli Sokak No:20 (3 aile-Zonguldaklı-13 yıl-ev s.: Rum), Bereketli Sokak No:6 Ferhat Mertsoy Evi (Dişçi) (ev s.: Sarraf Koço), Bereketli Sokak No:8 (Zonguldaklı-4 yıl-ev s.: Zonguldaklı), Bereketli Sokak No:5 (2 kiracı), Bican Efendi Sokak (İstanbullu), İcadiye No:92 (Adapazarlı-10 yıl-ev s.: İstanbullu); İcadiye No:115 (İstanbullu-13 yıl-ev s.: Musevi), Simitçi Tahir Sokak No:6 (2 aile-12 yıl-ev s.: İnebolulu), Simitçi Tahir Sokak No:18 (İnebolulu-17 yıl-ev s.: Musevi), Tufan Sokak No:14 (20 yıl-ev s.: Ermeni), Tufan Sokak No:20 (Rizeli-3 yıl-vakıfın), Tufan Sokak, Yenigün Sokak No:30 Eski Musevi Okulu (İstanbullu-1943'ten beri-Musevilerden alma-2 aile), Yenigün Sokak İffet Göksel Evi (1950'de Musevi'den alıyor), Yenigün Sokak Eski Ermeni Okulu (Suzan-23 yıl-2 aile), Üryanizade No:14 (4 yıl-ev s.: Kastamonulu), Perihan Abla No:14 (3 kiracı), Perihan Abla No:13 (3 kiracı-İnebolulu-13 yıl-ev s.: Yahudi), Perihan Abla No:10 (3 aile-13 yıl-ev s.: İnebolulu), Kuzguncuk Caddesi Sara Teyze, Kuzguncuk Caddesi No:23 Köprülü Yalısı, Kuzguncuk Caddesi No:27 Temel Kaptanın Evi, Oral Vural Evi İcadiye, Yusuf Katipoğlu Evi, Cengiz Bektaş Evi Üryanizade, Bereketli Sokak, Soley Padar Evi Bereketli-Menteş Sokak, Güngör Dilmen Evi Bereketli Sokak - Tahtalı Bostan Street Esendal House, Tahtalı Bostan Street No:13 (2 tenants-Rize origin-25 years), Tussulu Street No:7 (2 Families-Rize Origin-12 Years-Landlord: Trabzon Origin), Bereketli Street No:20 (3 Families-Zonguldak Origin-13 Years-landlord: Greek), Bereketli Street No:6 Ferhat Mertsoy House (Dentist) (Landlord: Koço the Goldsmith), Bereketli Street No:8 (Zonguldak Origin-4 Years-Landlord: Zonguldak Origin), Bereketli Street No:5 (2 Tenants), Bican Efendi Street (İstanbul Origin), İcadiye No:92 (Adapazarı origin-10 years-landlord: İstanbul origin); İcadiye No:115 (İstanbul origin-13 years-landlord.: Jew), Simitçi Tahir Street No:6 (2 families-12 years-landlord: İnebolu origin), Simitçi Tahir Street No:18 (İnebolu origin-17 years-landlord: Jew), Tufan Street No:14 (20 Years-Landlord: Armenian), Tufan Street No:20 (Rize Origin-3 Years-[Foundation Property]), Tufan Street, Yenigün Street No:30 Old Jewish School (İstanbul origin-since 1943-previously held by Jews-2 families), Yenigün Sreet İffet Göksel House (taken over by Jews in 1950), Yenigün Street Old Armenian School (Suzan-23 years-2 families), Üryanizade No:14 (4 years-landlord: Kastamonu origin), Perihan Abla No:14 (3 tenants), Perihan Abla No:13 (3 tenants-İnebolu origin-13 years-landlord: Jew), Perihan Abla No:10 (3 families-13 years-landlord: İnebolu origin), Kuzguncuk Avenue Aunt Sara, Kuzguncuk Avenue No:23 Köprülü Mansion, Kuzguncuk Avenue No:27 Captain Temel's House, Oral Vural House İcadiye, Yusuf Katipoğlu House, Cengiz Bektaş House Üryanizade, Bereketli Sokak, Soley Padar House Bereketli-Menteş Streets, Güngör Dilmen House Bereketli Street
dc.format59,6 - 55,1 cm
dc.format52,1 - 47,8 cm
dc.formatAydınger kağıdı üzerine siyah mürekkep ve kurşun kalem - Black ink and pencil on tracing paper
dc.languageTürkçe - Turkish
dc.rightsOpen Access
dc.subjectTahtalı Bostan Sokak
dc.subjectTahtalı Bostan Street
dc.subjectEsendal Evi
dc.subjectEsendal House
dc.subjectTussulu Sokak
dc.subjectTussulu Street
dc.subjectBereketli Sokak
dc.subjectBereketli Street
dc.subjectFerhat Mertsoy Evi
dc.subjectFerhat Mertsoy House
dc.subjectBican Efendi Sokak
dc.subjectBican Efendi Street
dc.subjectİcadiye Caddesi
dc.subjectİcadiye Avenue
dc.subjectSimitçi Tahir Sokak
dc.subjectSimitçi Tahir Street
dc.subjectTufan Sokak
dc.subjectTufan Street
dc.subjectYenigün Sokak
dc.subjectYenigün Street
dc.subjectİffet Göksel Evi
dc.subjectİffet Göksel House
dc.subjectPerihan Abla Sokak
dc.subjectPerihan Abla Street
dc.subjectKuzguncuk Caddesi
dc.subjectKuzguncuk Avenue
dc.subjectKöprülü Yalısı
dc.subjectKöprülü Mansion
dc.subjectTemel Kaptanın Evi
dc.subjectCaptain Temel's House
dc.subjectOral Vural Evi
dc.subjectOral Vural House
dc.subjectYusuf Katipoğlu Evi
dc.subjectYusuf Katipoğlu House
dc.subjectCengiz Bektaş Evi
dc.subjectCengiz Bektaş House
dc.subjectÜryanizade Sokak
dc.subjectÜryanizade Street
dc.subjectSoley Padar Evi
dc.subjectSoley Padar House
dc.subjectMenteş Sokak
dc.subjectMenteş Street
dc.subjectGüngör Dilmen Evi
dc.subjectGüngör Dilmen House
dc.subjectKuzguncuk
dc.subjectÜsküdar
dc.subjectİstanbul
dc.subjectRölöve
dc.subjectSurvey
dc.titleKuzguncuk Evleri: Rölöveler 1 - Kuzguncuk Houses: Surveys 1
dc.typeÇizim - Drawing
dc.locationSALT Research
dc.identifier.projectcodeCB
dc.catalogedbyBeril Sarısakal
dc.date.cataloged2017-08-21
dc.date.acquisition2018-01-04
dc.format.numberofscans2
dc.format.numberofpages2
dcterms.accrualMethodDonation
dc.rights.holderCengiz Bektaş
CollectionsSurveys of Kuzguncuk Houses
Files
File Description SizeFormat 
TCBMKUD001001.jpg3.28 MBJPEG
TCBMKUD001002.jpg2.25 MBJPEG