Kuzguncuk Evleri: Rölöveler 1 - Kuzguncuk Houses: Surveys 1
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TCBMKUD001001.jpg3.28 MBJPEG
TCBMKUD001002.jpg2.25 MBJPEG
Başlık
Kuzguncuk Evleri: Rölöveler 1 - Kuzguncuk Houses: Surveys 1
Yazar/Üreten
Mimar - Architect: Cengiz Bektaş
Tanım
Tahtalı Bostan Sokak Esendal Evi, Tahtalı Bostan Sokak No:13 (2 kiracı-Rizeli-25 yıl), Tussulu Sokak No:7 (2 aile-Rizeli-12 yıl-ev s.[sahibi]: Trabzonlu), Bereketli Sokak No:20 (3 aile-Zonguldaklı-13 yıl-ev s.: Rum), Bereketli Sokak No:6 Ferhat Mertsoy Evi (Dişçi) (ev s.: Sarraf Koço), Bereketli Sokak No:8 (Zonguldaklı-4 yıl-ev s.: Zonguldaklı), Bereketli Sokak No:5 (2 kiracı), Bican Efendi Sokak (İstanbullu), İcadiye No:92 (Adapazarlı-10 yıl-ev s.: İstanbullu); İcadiye No:115 (İstanbullu-13 yıl-ev s.: Musevi), Simitçi Tahir Sokak No:6 (2 aile-12 yıl-ev s.: İnebolulu), Simitçi Tahir Sokak No:18 (İnebolulu-17 yıl-ev s.: Musevi), Tufan Sokak No:14 (20 yıl-ev s.: Ermeni), Tufan Sokak No:20 (Rizeli-3 yıl-vakıfın), Tufan Sokak, Yenigün Sokak No:30 Eski Musevi Okulu (İstanbullu-1943'ten beri-Musevilerden alma-2 aile), Yenigün Sokak İffet Göksel Evi (1950'de Musevi'den alıyor), Yenigün Sokak Eski Ermeni Okulu (Suzan-23 yıl-2 aile), Üryanizade No:14 (4 yıl-ev s.: Kastamonulu), Perihan Abla No:14 (3 kiracı), Perihan Abla No:13 (3 kiracı-İnebolulu-13 yıl-ev s.: Yahudi), Perihan Abla No:10 (3 aile-13 yıl-ev s.: İnebolulu), Kuzguncuk Caddesi Sara Teyze, Kuzguncuk Caddesi No:23 Köprülü Yalısı, Kuzguncuk Caddesi No:27 Temel Kaptanın Evi, Oral Vural Evi İcadiye, Yusuf Katipoğlu Evi, Cengiz Bektaş Evi Üryanizade, Bereketli Sokak, Soley Padar Evi Bereketli-Menteş Sokak, Güngör Dilmen Evi Bereketli Sokak - Tahtalı Bostan Street Esendal House, Tahtalı Bostan Street No:13 (2 tenants-Rize origin-25 years), Tussulu Street No:7 (2 Families-Rize Origin-12 Years-Landlord: Trabzon Origin), Bereketli Street No:20 (3 Families-Zonguldak Origin-13 Years-landlord: Greek), Bereketli Street No:6 Ferhat Mertsoy House (Dentist) (Landlord: Koço the Goldsmith), Bereketli Street No:8 (Zonguldak Origin-4 Years-Landlord: Zonguldak Origin), Bereketli Street No:5 (2 Tenants), Bican Efendi Street (İstanbul Origin), İcadiye No:92 (Adapazarı origin-10 years-landlord: İstanbul origin); İcadiye No:115 (İstanbul origin-13 years-landlord.: Jew), Simitçi Tahir Street No:6 (2 families-12 years-landlord: İnebolu origin), Simitçi Tahir Street No:18 (İnebolu origin-17 years-landlord: Jew), Tufan Street No:14 (20 Years-Landlord: Armenian), Tufan Street No:20 (Rize Origin-3 Years-[Foundation Property]), Tufan Street, Yenigün Street No:30 Old Jewish School (İstanbul origin-since 1943-previously held by Jews-2 families), Yenigün Sreet İffet Göksel House (taken over by Jews in 1950), Yenigün Street Old Armenian School (Suzan-23 years-2 families), Üryanizade No:14 (4 years-landlord: Kastamonu origin), Perihan Abla No:14 (3 tenants), Perihan Abla No:13 (3 tenants-İnebolu origin-13 years-landlord: Jew), Perihan Abla No:10 (3 families-13 years-landlord: İnebolu origin), Kuzguncuk Avenue Aunt Sara, Kuzguncuk Avenue No:23 Köprülü Mansion, Kuzguncuk Avenue No:27 Captain Temel's House, Oral Vural House İcadiye, Yusuf Katipoğlu House, Cengiz Bektaş House Üryanizade, Bereketli Sokak, Soley Padar House Bereketli-Menteş Streets, Güngör Dilmen House Bereketli Street
Dil
Türkçe
Kapsam
Kuzguncuk, İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/196150
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
59,6 - 55,1 cm, 52,1 - 47,8 cm, Aydınger kağıdı üzerine siyah mürekkep ve kurşun kalem - Black ink and pencil on tracing paper
Doküman Sayısı
2
Kod
TCBMKUD001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Cengiz Bektaş
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.