Osmanlı Ordu-yı Hümâyûn Başkumandanlığı Vekâleti'nden Başkumandan vekili Enver'in Birinci Ordu Kumandanlığı ve Ordu Dairesi'ne gönderdiği bir doğrama fabrikasının inşaatıyla ilgili 12.09.1330 tarihli muhtıra
Files
File Description SizeFormat 
TMSSDOC0007.jpg1.24 MBJPEG
TMSSDOC0007A1.jpg1.17 MBJPEG
Title
Osmanlı Ordu-yı Hümâyûn Başkumandanlığı Vekâleti'nden Başkumandan vekili Enver'in Birinci Ordu Kumandanlığı ve Ordu Dairesi'ne gönderdiği bir doğrama fabrikasının inşaatıyla ilgili 12.09.1330 tarihli muhtıra
Creator
Başkumandan vekili Enver
Description
"Birinci Ordu Menzil Müfettişliği" antetli resmi yazı. Muhtıra no 282. Üç maddelik muhtırada fabrikada çalışan işçi ve memurların Başkumandanlık Karargâhı S.'ya tevdi' edildikleri; demirhaneye nezâret etmek üzere İkinci Ordu İnşaat Müdürü Salih Bey'in tayin edildiği ve istihdam edilmek üzere çalışacak erbâb-ı sanatın i'ta kılınması bildirilmiştir. Arka sayfada "Birinci Ordu Menzil Müfettişliği Şube 2, 1235, 09.05.1331 Fatih Ahz-ı Asker Kalemi, 1/26,7; Ordu Dairesi İkmal Şubesi'ne, 16 Temmuz sene 1331; Muamelat-ı Zatiye Müdüriyeti'ne, 22 Temmuz sene 1331; Talimgah Kumandanlığı'na, 10 Ağustos sene 1331; 3 Şube Askeri A.; [...] kaydolundu; Muamelat-ı Zatiye Müdüriyeti'ne, 13 Ağustos sene 1331; Ordu Dairesi'ne, Muamelat-ı Zatiye Müdüriyeti'ne, 21 Ağustos sene 1331; K. Fenniye Kısmı'na; Birinci Ordu Menzil Erkân-ı Harbiye Riyaseti'ne, 26 Eylül sene 1331" yazmaktadır. Muhtemelen yapılan yazışmaların tarihleri not alınmıştır.
Issue Date
1914-09-25
Language
Ottoman Turkish
Subject
Location
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/193008
Collections
Type
Format
18-22,7 cm, El yazısı - Handwriting
Number of Scanned Documents
2
Identifier
TMSSDOC0007
Rights
Open Access
Accrual Method
Satın alma - Purchase

RIGHTS STATEMENT

SALT is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by SALT Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:

This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:

• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.

For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. SALT Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)

For any rights requests outside of personal research purposes, please contact SALT Research via salt.research@saltonline.org