Âsâr-ı umûmî, inşaat ve inşaat şeraiti (şartları), hesaplama ve çizimlerin yer aldığı notlar - Notes on artifacts, construction and their terms and conditions, calculations and drawings
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TMSSD191.jpg3.26 MBJPEG
TMSSD191A1.jpg3.27 MBJPEG
Başlık
Âsâr-ı umûmî, inşaat ve inşaat şeraiti (şartları), hesaplama ve çizimlerin yer aldığı notlar - Notes on artifacts, construction and their terms and conditions, calculations and drawings
Dil
Osmanlı Türkçesi
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/192985
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
54,4-39 cm, El yazısı, Karakalem - Handwriting, Charcoal
Doküman Sayısı
2
Kod
TMSSD191
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.