1-20 / 208
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSD208.jpg.jpg
Bir konutun plan eskizi ve notlar - Plan sketch and notes of a house--
TMSSD207.jpg.jpgBir kroki çizimi - A sketch--
TMSSD206.jpg.jpg
Bir kroki çizimi ve notlar - A sketch and notes--
TMSSD205.jpg.jpg
Bir konutun plan eskizi ve hesaplama notları - Plan sketch and calculations notes of a house--
TMSSD204.jpg.jpg
Bir yapının plan eskizleri - Plan sketches of a building--
TMSSD203001.jpg.jpg
Çatı eskizleri - Roof sketches--
TMSSD202.jpg.jpg
Çeşitli plan eskizleri - Various plan sketches--
TMSSD201.jpg.jpg
Bir yapının plan ve kesitleri - Plan and sections of a building--
TMSSD200.jpg.jpg
Kroki çizimleri - Sketch drawings--
TMSSD199.jpg.jpgBir kroki çizimi - A sketch drawing--
TMSSD198.jpg.jpgBir konuta ait kroki çizimi - Sketch drawing of a house--
TMSSD197.jpg.jpgBir yapının plan eskizi ve çeşitli çizimler - Plan sketch of a building and various drawings--
TMSSD195.jpg.jpg
Bir yapının plan eskizi - Plan sketch of a building--
TMSSD196.jpg.jpgBir konutun görünüş eskizi - Elevation sketch of a house--
TMSSD194.jpg.jpg
Bir yapı ile ilgili plan eskizi ve hesaplamalar - Plan sketch and calculations of a building--
TMSSD193.jpg.jpg
Bir yapı ile ilgili plan eskizi ve hesaplamalar - Plan sketch and calculations of a building--
TMSSD192001.jpg.jpg
Bir yapının keşif raporu ve eskizleri - Cost estimate report and sketches of a building--
TMSSD191.jpg.jpg
Âsâr-ı umûmî, inşaat ve inşaat şeraiti (şartları), hesaplama ve çizimlerin yer aldığı notlar - Notes on artifacts, construction and their terms and conditions, calculations and drawings--
TMSSD190.jpg.jpg
Bir kapı çizimi ve tayin hakkında notlar - Drawing of a door and notes about appointment--
TMSSD189001.jpg.jpg
Bir yapının keşif raporu ve ikinci kat planı eskizi - Cost estimate report and second floor sketch of a building--
1-20 / 208