Ferhat Özgür'ün Tomur Atagök'e gönderdiği mektup - Letter from Ferhat Özgür to Tomur Atagök
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ATAG690001.jpg718.96 KBJPEG
Başlık
Ferhat Özgür'ün Tomur Atagök'e gönderdiği mektup - Letter from Ferhat Özgür to Tomur Atagök
Tanım
Modern Türk: 20. Yüzyılın Ortasından Günümüze Türk Sanatı sergisi hakkında - About Modern Turk: Turkish Art in the Second Half of the 20th Century exhibition
Yayın Tarihi
2002-03-07
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
Tomur Atagök
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/191695
Koleksiyonlar
Tür
Doküman Sayısı
1
Kod
ATAG690
Haklar
Local Access
Hak Sahibi
Tomur Atagök
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.