1-20 / 203
PreviewTitleCreatorIssue Date
ATAG499001.jpg.jpg
İstanbul Sanat Müzesi Vakfı (İSMV) hakkında - About İstanbul Art Museum Foundation--
ATAG1146001.jpg.jpg
“San Francisco Manifestosu'nun 20.yılı” broşürü - Brochure of “20th Anniversary of San Francisco Manifestos”-2004-12-10
ATAG560001.jpg.jpg
İstanbul Sanat Müzesi Vakfı misyonu - Mission of the İstanbul Art Museum Foundation--
ATAG559.jpg.jpgMimarlık Vakfı Enstitüsü Genel Sekreteri Engin Omacan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolladığı mektup - Letter sent from Engin Omacan (General Secretary of the Institute of Foundation for Architecture) to İstanbul Municipality-2001-02-20
ATAG558.jpg.jpgMehmet Güleryüz'ün Tomur Atagök'e yolladığı mektup - Letter sent from Mehmet Güleryüz to Tomur Atagök--
ATAG557.jpg.jpgKültür Bakanı M. İstemihan Talay'ın Tomur Atagök'e yolladığı mektup - Letter sent from Minister of Culture M. İstemihan Talay to Tomur Atagök--
ATAG555001.jpg.jpg
21. Yüzyıl projesi İstanbul Modern Sanat Müzesi - 21st century project İstanbul Modern Art Museum--
ATAG552001.jpg.jpg
İstanbul Sanat Müzesi Vakfı Başkanı Tomur Atagök'ün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yolladığı mektup - Letter sent from Tomur Atagök (director of İstanbul Art Museum Foundation) to İstanbul Metropolitan Municipality--
ATAG551001.jpg.jpg
İstanbul Sanat Müzesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tomur Atagök'ün İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi Müdürlüğü'ne yolladığı mektup -Letter sent from Tomur Atagök (Director of Board of Members, İstanbul Art Museum Foundation) to Istanbul Metropolitan Urban Planning and Urban Design Center-2006-10-31
ATAG536.pdf.jpgSanat Köprüsü: İstanbulTomur Atagök-
ATAG535.pdf.jpgTrue Colors, Curators StatementPamela Bailey, William Dunlap, Nancy Matthews-
ATAG534.pdf.jpgTrue Colors Sergisi BilgileriOktay Duran-
ATAG533.pdf.jpgÇağdaş Sanatın "Müze Sergisi"--
ATAG532.pdf.jpgİstanbul Sanat Müzesi Vakfı'nın "...ve..." Sergisi ÜzerineMine Kiraz-
ATAG530.jpg.jpgİstanbul Sanat Müzesi Vakfı'nın Farkhad Halilov Kurbanoğlu'na yolladığı "Sanatçılar Buluşması" daveti - "Meeting of the Artists" project invitation sent from İstanbul Art Museum Foundation to Farkhad Halilov Kurbanoğlu-2003-06-03
ATAG529.jpg.jpgİstanbul Sanat Müzesi Vakfı'nın Milovan Destil Markovic'e yolladığı "Sanatçılar Buluşması" daveti - "Meeting of the Artist" project invitation sent from İstanbul Art Museum Foundation to Milovan Destil Markovic--
ATAG528.jpg.jpgTomur Atagök'ün İrem Selamoğlu'na yolladığı mektup - Letter sent from Tomur Atagök to İrem Selamoğlu-2002-08-09
ATAG525.jpg.jpgŞirin İskit'in İstanbul Sanat Müzesi Vakfı'na yolladığı mektup - Letter sent from Şirin İskit to İstanbul Art Museum Foundation-2003-08-14
ATAG524.jpg.jpg"...ve..." sergisinde çalışmak üzere Askeri Müze'ye giriş yapacakların listesi - List of the people who will enter the Military Museum for the "...and..." exhibition-2003-09-18
ATAG523.jpg.jpgİstanbul Sanat Müzesi Vakfı'ndan "Sanatçılar Buluşması" ve "...ve..." sergisi - "The Meeting of the Artists" workshop and "...and..." exhibition from the İstanbul Art Museum Foundation--
1-20 / 203
Browse