21-40 / 203
PreviewTitleCreatorIssue Date
ATAG518001.jpg.jpg
İstanbul Sanat Müzesi koleksiyon oluşturma çalışması--
ATAG517.jpg.jpgTomur Atagök ve Erhan M. Ersöz'ün İstanbul Sanat Müzesi Vakfı'nın kurmayı planladığı müze hakkında Kaya Özsezgin'e yolladığı mektup - Letter sent from Tomur Atagök and Erhan M. Ersöz to Kaya Özsezgin regarding museum intended to be founded by İstanbul Art Museum Foundation--
ATAG516.jpg.jpgKültür Bakanlığı'ndan Alpay Pasinli'nin İstanbul Sanat Müzesi Vakfı'na yolladığı "True Colors / Gerçek Renkler" sergisinin düzenleneceği mekân hakkında mektup - Letter about "True Colors / Gerçek Renkler" exhibition venue sent from Alpay Pasinli (from Ministry of Culture) to İstanbul Art Museum Foundation-2002-07-04
ATAG515.jpg.jpgOktay Duran'ın İstanbul Amerikan Konsolosluğu Halkla İlişkiler Memuru Martin Quinn'e yolladığı İstanbul Sanat Müzesi Vakfı'nın düzenlediği sergi ile ilgili mektup - Letter sent from Oktay Duran to the Public Affairs Officer of the American Consulate General İstanbul Martin Quinn regarding the exhibition organized by İstanbul Art Museum Foundation-2002-05-06
ATAG514.jpg.jpgTomur Atagök'ün 8. İstanbul Bienali küratörü Dan Cameron'a yolladığı İstanbul Sanat Müzesi Vakfı'nın düzenlediği sergi ile ilgili mektup - Letter sent from Tomur Atagök to 8th International İstanbul Biennial curator Dan Cameron regarding the exhibition organized by İstanbul Art Museum Foundation-2003-05-13
ATAG513.jpg.jpgİstanbul Sanat Müzesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tomur Atagök'ün sanatçılara yolladığı vakfın faaliyetleri ile ilgili mektup - Letter sent from Tomur Atagök (Chairman of the Board of Directors of İstanbul Art Museum Foundation) to artists regarding the foundation's activities-1999-12-30
ATAG512001.jpg.jpg
İstanbul Sanat Müzesi Vakfı, sanatsal etkinlikler düzenleme kurulu raporu - İstanbul Art Museum Foundation, report about organization of art events-2003-02-26
ATAG507.jpg.jpgMimarlık Vakfı Enstitüsü Genel Sekreteri Engin Omacan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolladığı mektup - Letter sent from Engin Omacan (General Secretary of Institute of Architecture Foundation) to İstanbul Municipality-2001-02-20
ATAG505.jpg.jpgNecdet Seçkinöz'ün Tomur Atagök'e yolladığı mektup - Letter sent from Necdet Seçkinöz to Tomur Atagök-1999-08-24
ATAG504.jpg.jpgKültür Bakanı M. İstemihan Talay'ın Tomur Atagök'e yolladığı İstanbul Sanat Müzesi Vakfı hakkında mektup - Letter sent from Minister of Culture M. İstemihan Talay to Tomur Atagök regarding İstanbul Art Museum Foundation--
ATAG500001.jpg.jpg
21. Yüzyıl projesi: İstanbul Modern Sanat Müzesi - 21st century project: İstanbul Modern Museum of Art--
ATAG249001.jpg.jpg
Yebisu Bira Müzesi hakkında bir metin - Text about Beer Museum Yebisu--
ATAG248001.jpg.jpg
Efes Pilsen Müzesi raporu - Report about Efes Pilsen Museum--
ATAG243001.jpg.jpg
İstanbul Barosu Müzesi ve sanat galerisi proje teklifleri--
ATAG242001.jpg.jpgZorlu Holding'ten Olcay Demirkıran'ın Tomur Atagök'e yolladığı teşekkür mektubu - Letter of thanks sent from Olcay Demirkıran (from Zorlu Holding) to Tomur Atagök-2005-02-07
ATAG1023001.jpg.jpg
Resim ve Heykel Müzelerinin Kuruluşundan Bugüne-0000
ATAG1022001.jpg.jpgT.C. İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Tutanağı - T.C. Istanbul 8. Court of First Instance Hearing Record-2015-11-12
ATAG1021001.jpg.jpg
İstanbul Sanat Müzesi Vakfı olağan yıllık mütevelli heyeti toplantı tutanağı - Istanbul Art Museum Foundation ordinary annual board of trustees meeting report-2009-12-19
ATAG1020001.jpg.jpg
Bir Sanat Tarihi YaratmakMahir Polat2007-05-27
ATAG1019001.jpg.jpgİstanbul Sanat Müzesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tomur Atagök'ün T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'a gönderdiği mektup - Letter from Tomur Atagök (Chairman of Istanbul Art Museum Foundation) to Atilla Koç (Minister of T.C. Culture and Tourism)-2005-07-21
21-40 / 203
Browse