Borsa Hanı
Karaköy’de Altıncı Daire tarafından Jean Barborini’ye (1820-1891) yaptırılan Borsa Hanı’nın kiracılarının listesi, tapusu, planı ve krokisinin yanı sıra hanın yıkım sürecinde kiracıların resmî kurumlarla yaptıkları yazışmaları içerir.
Keşfet
Araştır