1-20 / 34
PreviewTitleCreatorIssue Date
APLAM20.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. İşkodra’nın muhtelif tarihlerdeki umumi kuvvesi hülasasıdır. Muhtelif devirlerde İşkodro Kolordusu birliklerinin kuvveleri. Nahiyelerde cibal hariç doğrudan doğruya İşkodra Merkez Kazasına merbut köylerle mevcut nüfusları.-1933
APLAM19.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. Seferberliğin ilanı olan 2-1.Teşrin-1913 günü Garbirumelideki kıtaların konuşunu gösterir. İşkodra’ya gelen takviye kıtaatının tarihi vurudatını gösterir grafiktir.-1933
APLAM15.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. Mes Köprüsü ile Bardanyolt önündeki arazinin Matruş Tepe’den alınmış manaziri krokisidir. Mes Köprüsü ve Boks Ciheti’nin Pusu Tepesi’nden alınmış manaziri krokisidir.-1933
APLAM04.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. İşkodra cenup kısmının 1:75.000 m. haritası.-1934
APLAM29.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. İşkodranın eski kalesi.-1933
APLAM07.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. İpek Mıntakası’nın Karadağ’ın ilan-ı harp günü 8-1.Teşrin-1912 [25 Eylül 1328]deki kuruluşu.-1933
APLAM30.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. 1876-77 seferinde Podgoriça ve civarı muharebeleri.-1933
APLAM33.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. Garbirumelide cereyan edilen muharebeler. İşkodrada bulunan nokatı istihkamiyeyi irae eder haritadır.-1933
APLAM16.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. Karadağ Kuvvetleri’nin harp bidayetindeki kuruluşu.-1933
APLAM02.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. Müselim Köy Muharebesi.-1933
APLAM13.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. Arnavutluk İsyanları ve yapılan askeri harekat.-1933
APLAM18.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. Karadağ tarihçesine ait harita.-1933
APLAM24.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. Tarihi harita.-1933
APLAM12.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. Karabük Muharebesi. 1913 Mart nihayetinde İşkodra önünde iki tarafın vaziyeti.-1933
APLAM08.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. İşkodra K.O.sunun umumi seferberliğin ilk günü 2-1.Teşrin-1912 akşam vaziyeti.-1933
APLAM03.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. Tuz Muharebelerini gösterir krokidir.-1933
APLAM26.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. Karadağ Ordusunun tecemmüü. Taraboş Cephesindeki düşman mevzileri ve bu cephedeki düşmanın ilk ihata harekatı.-1933
APLAM10.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. İşkodra Şehri ve tafsilatı. 14 Eylül 1912 [1 Eylül 1328]de İşkodra, Selimiye ve Elbasan Havalisi’ndeki kıtaatnın konuşu.-1933
APLAM31.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. İşkodra için hazırlanan tahkim projesinin esasları.-1933
APLAM32.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. İşkodra Darülharekatının coğrafi vaziyeti.-1933
1-20 / 34
Discover
Type
Issue Date
Browse