21-34 / 34
PreviewTitleCreatorIssue Date
APLAM27.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. İşkodra şimal kısmının 1:75.000 m. haritası.-1934
APLAM25.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. İşkodra Vilayetinin münkasim olduğu Katolik Devairi Ruhaniyesini ve İslam Ekseriyeti ile meskun mahalleri gösterir.-1933
APLAM17.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. Bir istinat noktasının musattah ve maktaları.-1933
APLAM11.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. İşkodra müdafaa kuvvetlerinin ve müttefiklerin son vaziyetleri.-1933
APLAM22.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. Traboş Mıntakası’nda Fesat Tepe noktai istinadını gösteren krokidir.-1933
APLAM14.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. Kalenin tahliyesinden sonra İşkodra K.O.sunun Tirana gelmesi.-1933
APLAM05.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. 7-9 Şubat 1913 Bandaryol ileri mevzi muharebesi.-1933
APLAM21.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. Mülki taksimat Tuz, Kastrat, Selimiye, Myet Mevzilerinin coğrafi vaziyeti.-1933
APLAM06.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. İlan-ı harp günü 8-1.Teşrin-1912 [25 Eylül 1328] bütün Karadağ'a karşı toplanan Umum Osmanlı kuvvetlerinin konuşudur.-1933
APLAM28.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. İşkodra şimal kısmının 1:75.000 m. haritası.-1933
APLAM34.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. İşkodra Civarının 1:25.000 m. haritası.-1934
APLAM23.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. Bir istinat noktasının cepheden Boğaz Hattına kadar tekmil teferruatını gösteren umumi makta.-1933
APLAM01.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. Hazar'da ve Harpte İşkodra'da yapılan tatbikat.-1933
APLAM09.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. 1:2000 nisbetinde ahz olunan Şingin Liman ve civar arazisinin bir kıt'a krokisidir.--
21-34 / 34
Discover
Type
Issue Date
Browse