Kent
Görsel kültürün yaygınlaştığı 19. yüzyılın ikinci yarısından bugüne, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kent, kişi ve olaylarına dair, SALT Araştırma’nın yanı sıra farklı kişi ve kurumların bir araya getirdiği fotoğraf ve kartpostalları içerir.