1-20 / 124
PreviewTitleCreatorIssue Date
IFEAEGIIST124.jpg.jpgİstanbul'da site inşaatı - Housing estate construction in İstanbulMarc Eginard1988-08
IFEAEGIIST123.jpg.jpgTophane, İstanbulMarc Eginard1988-08
IFEAEGIIST12201.jpg.jpg
Beyoğlu (Karaköy), 5. Galata Köprüsü yapılırken - Beyoğlu (Karaköy), during the consruction of the 5th Galata BrıdgeMarc Eginard1988-08
IFEAEGIIST120.jpg.jpgBeyoğlu'nda ahşap evler - Wooden houses in BeyoğluMarc Eginard1988-08
IFEAEGIIST119.jpg.jpgAhşap bir evin penceresi - Window of a wooden houseMarc Eginard1988-08
IFEAEGIIST118.jpg.jpgAhşap evler, Beyoğlu - Wood houses, BeyoğluMarc Eginard1988-08
IFEAEGIIST117.jpg.jpgTophane Cicim Sokağı ve Sefer-i Kethüda Bostaniçi Camii - Tophane Cicim Street and Sefer-i Kethüda Bostaniçi MosqueMarc Eginard1989-01
IFEAEGIIST113.jpg.jpgBir ahşap evin kalıntıları - Ruins of a wood houseMarc Eginard1989-01
IFEAEGIIST112.jpg.jpgSultanahmet'te ahşap evler - Wooden houses in SultanahmetMarc Eginard1989-01
IFEAEGIIST111.jpg.jpgAhşap bir ev - A wooden houseMarc Eginard1989-01
IFEAEGIIST110.jpg.jpgKadıyoran Caddesi'ndeki Amalia Evi - Amalia House in Kadıyoran StreetMarc Eginard1989-01
IFEAEGIIST108.jpg.jpgFatih'te ahşap bir ev - A wooden house in FatihMarc Eginard1989-01
IFEAEGIIST107.jpg.jpgBeyoğlu'nda ahşap evler - Wooden houses in BeyoğluMarc Eginard1989-01
IFEAEGIIST103.jpg.jpg
Ahşap ev, Beyoğlu - Wood house, BeyoğluMarc Eginard1988-08
IFEAEGIIST102.jpg.jpgFatih'te ahşap bir ev - A wooden house in FatihMarc Eginard1988-08
IFEAEGIIST099.jpg.jpgAhşap evler - Wooden housesMarc Eginard1905-06-10
IFEAEGIIST098.jpg.jpgAhşap evler - Wooden housesMarc Eginard1905-06-10
IFEAEGIIST096.jpg.jpgFatih'te ahşap evler - Wooden houses in FatihMarc Eginard1988-08
IFEAEGIIST091.jpg.jpgFatih'te ahşap evler - Wooden houses in FatihMarc Eginard1988-08
IFEAEGIIST089.jpg.jpgAhşap bir ev - A wood houseMarc Eginard1988-08
1-20 / 124
Discover
Type
Issue Date
Browse