1-20 / 38
PreviewTitleCreatorIssue Date
IFEALARIZM034.jpg.jpg
Selçuk'ta İsa Bey Camii, Selçuk Kalesi ve (sağda) Aygios Ioannos Kilisesi - Mosque of İsa Bey, Seljuk Castle and Basilica of St. John (right).Jane Laroche1964
IFEALARIZM028.jpg.jpg
Efes, müzede olan Acroterion - Ephesus, Acroterion in the museum.Jane Laroche1975
IFEALARIZM033.jpg.jpg
Efes, Serapis Tapınağı - Ephesus, Temple of SerapisJane Laroche1955
IFEALARIZM026.jpg.jpg
Efes, müzede olan Silenus başı - Ephesus, head of Silenus in the museum.Jane Laroche1965
IFEALARIZM022.jpg.jpg
Efes Antik Kenti'ndeki Kuretler Caddesi- Curets street in Ancient city of EphesusJane Laroche1964
IFEALARIZM024.jpg.jpg
Efes, müzede olan bir bronz heykel - Ephesus, a bronze statue in the museum.Jane Laroche1965
IFEALARIZM020.jpg.jpg
Klaros Antik Kenti - Ancient town of ClarosJane Laroche1958
IFEALARIZM021.jpg.jpg
Efes Antik Kenti'ndeki Hadrianus Tapınağı - Temple of Hadrian in Ancient city of EphesusJane Laroche1964
IFEALARIZM019.jpg.jpg
Klaros Antik Kenti - Ancient town of ClarosJane Laroche1958
IFEALARIZM018.jpg.jpg
Klaros Antik Kenti - Ancient town of ClarosJane Laroche1958
IFEALARIZM014.jpg.jpg
Bergama, Asklepieion.Jane Laroche1950
IFEALARIZM012.jpg.jpg
Bergama, Asklepieion, Kutsal Tünel - Pergamon, Asklepieion, Sacred Tunnel.Jane Laroche1965
IFEALARIZM011.jpg.jpg
Bergama, sunak maketi - Pergamon, altar model.Jane Laroche1960
IFEALARIZM010.jpg.jpg
Bergama, Akropolis'i destekleyen duvar - Pergamon, wall supporting the acropolis.Jane Laroche1955
IFEALARIZM009.jpg.jpg
Bergama, sütun başlıkları - Pergamon, columns capital.Jane Laroche1960
IFEALARIZM005.jpg.jpg
Birgi, Çakırağa Konağı iç kısmı - Birgi, interior of Çakırağa Mansion.Jane Laroche1964
IFEALARIZM007.jpg.jpg
Bergama, Yukarı Gymnasion - Pergamon, Upper Gymnasion.Jane Laroche1965
IFEALARIZM004.jpg.jpg
Birgi, Çakırağa Konağı iç kısmı - Birgi, interior of Çakırağa Mansion.Jane Laroche1964
IFEALARIZM002.jpg.jpg
Birgi, Çakırağa Konağı - Birgi, Çakırağa MansionJane Laroche1964
IFEALARIZM003.jpg.jpg
Birgi, Çakırağa Konağı iç kısmı - Birgi, interior of Çakırağa MansionJane Laroche1965
1-20 / 38
Discover
Issue Date
Browse