Şerbetçizâde
İzmir’de faaliyet gösteren “Şerbetçizâde Hüseyin Galib ve Şürekası Ali Vafi” ile “Şerbetçizâde Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası” şirketlerinden, Dersaadet’teki tüccar-ı mutebere “Ali Vafi Mahdumları”na gönderilen antetli sipariş mektupları ile aile içi özel mektupları içerir.
Keşfet
Araştır