1-20 / 213
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMEVDOC211.jpg.jpgAhz olunan malların beyannamesi.--
AFMEVDOC207.jpg.jpgAydın debbağlarına Osman Ağa’yla gönderilen paranın da yazıldığı hesap pusulası.--
AFMEVDOC202.jpg.jpgEvliyazade Refik Bey Efendi hazretlerine verilen paraları bildiren hesap pusulası (21 Kanun-i Sani 1328)-1913-02-03
AFMEVDOC187.jpg.jpg
Hane ittisalindeki menzilin vaki olan masarıfat ve ifası için yazılmış beyanname.-1866-09
AFMEVDOC180.jpg.jpgMakascı Zade Hafız Ahmed ile olan şirket hesabı.-1875-09-01
AFMEVDOC177.jpg.jpgİzmir'den Meryem Hanım’a gönderilmiş Mehmed Agah mühürlü mektup.-1867-11-02
AFMEVDOC176.jpg.jpgÜzerinde isim olmayan icare bilgisi verilen, hisse payı, vakıf ve emval numarası olan beyanname.-1890-04-21
AFMEVDOC175.jpg.jpg
Sami Bey’de Cem-i Gül Hanım’da bulunan ve kerimelerine nakil eden matlubatıyla ve matlubatın temini zınnında bu kerre vuku bulan masarıf pusulası.--
AFMEVDOC174.jpg.jpg
Hacı Musazade Osman Ağa’nın zevce-i menkuhası Emine Binti Elhac İbrahim arkadaşları Ahmed, Mehmed ve Halil, kızkardeşleri Meryem ve Fatma namlarına bıraktığı ve sattığı malları gösteren tezkere.--
AFMEVDOC173.jpg.jpg
Karaburun'da olan Zeneta Bey defter-i masarıfatıdır.--
AFMEVDOC154.jpg.jpgSabun alındığını gösteren masraf kaydı. Hamelliio’nun sabunlar için ücreti aldığını belgeleyen hesap mütabakatı.--
AFMEVDOC153.jpg.jpg
İstanbul’da Evliyazade Refik Bey ve Şürekası için satılan zeytinyağlarına ait masarıf.-1918
AFMEVDOC152.jpg.jpgEvliyazade Refik Bey tarafından Aydın Şimendifer Müdüriyeti’ne gönderilen aynı kağıda yazılmış iki adet dilekçe.-1916-08-18
AFMEVDOC150000.jpg.jpg
Relevé de bénéfice sur ventes de valonnées pour compte de M. Evliazade Refik & Co. Préparée par la S.A. Hongroise de Banque et de Commerce, succursale de Smyrne.-1919-05-31
AFMEVDOC148001.jpg.jpg
Lettre communiquée à Evlia Zade Refik & Co. par la S.A. Hongroise de Banque et de Commerce, succursale de Smyrne.-1919-03-31
AFMEVDOC128.jpg.jpg
Evliyazade Bey için düzenlenmiş tezkere.-1833-04-10
AFMEVDOC126.jpg.jpgMüteveffa Evliyazade Bey’in inşa ettirdiği yağhane ve fırının arsasının icaresi için düzenlenmiş huruf-1858-05-27
AFMEVDOC118.jpg.jpgMedine-i İzmir'in Arap Mahallesi’nde bulunan bir gayr-ı menkulün Evliyazade kaynı Ahmed Efendi’den icaresi için düzenlenmiş sened-1854-09-24
AFMEVDOC117.jpg.jpgMedine-i İzmir'in Arap Mahallesi’nde bulunan arsanın Evliyazade kaynı Ahmed Efendi’den icaresi için düzenlenmiş sened-1855-09-13
AFMEVDOC106.jpg.jpgBahriye Nezareti Celilesi’nin maaşlarının ödenmesi ile ilgili yazılmış tezkere.-1913-06-28
1-20 / 213
Discover
Type
Issue Date
Browse