Evliyazâde
19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl başlarında İzmir’de yerel yönetim ve ticaret alanlarında etkinlik gösteren Evliyazâde ailesinin arşivi, iki defa İzmir Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve sonrasında İzmir Belediye azalığı yapan Evliyazade Mehmed Efendi ve I. Dünya Savaşı yıllarında İzmir Belediye Başkanlığı yapan oğlu Evliyazade Refik Bey’e ait şirketin yazışmaları ile az sayıda aile içi özel mektup ve hesap defterinden oluşur.
Keşfet
Tür
Yayın Tarihi
Araştır