1-20 / 110
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCODTUD2761.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı ve Liman Mühendisliği, Sağlık Mühendisliği "Water Operation" Mimari Kesin Projesi - Middle East Technical University Coast and Harbor Engineering, Health Engineering "Water Operation" Design Project / 2. Zemin Kat Planı, a-a ve b-b Kesitleri - 2nd Ground Floor Plan, Sections a-a, b-b, s:1/200Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1968-08-19
TABCODTUD2273.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / DK13, DK15, DK16 numaralı Demir Kapıların Plan, Kesit ve Görünüşleri - Plans, Sections and Elevations of Iron Doors DK13, DK15, DK16, s:1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2234.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / Ahşap Kapı Detayları 35', 63' - Wooden Door Details 35', 63', s:1/2Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2315.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / M6 Demir Merdiven Detayları - Details of Iron Stairs M6, s:1/20, 1/5Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2306.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / Sağlık Mühendisliği Sistem Detayları, M8 Merdiveni Detayları - Health Engineering, System Details and Details of Stairs M8, s:1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2289.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / Kıyı Liman Ana Lab. Zemin Kat Planı, Tesisat Dairesi Planları - Ground Floor Plan of Coast-Harbor Main Lab., Technical Room Plans, s:1/100Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1970-05-08
TABCODTUD2274.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / Demir Kapı Detayları Proje Künyesi - Tag Sheet of Iron Door DetailsMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2260.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / AD54 numaralı Ahşap Pencere Detayı - Wooden Window Detail no: AD54, s:1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2258.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / AD46 numaralı Ahşap Pencere Detayı - Wooden Window Detail no: AD46, s:1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2249.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / AD23 numaralı Ahşap Pencere Detayı - Wooden Window Detail no: AD23, s:1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2321.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / AK7 Kapısı, Sağlık Mühendisliği Model Lab. Kanalı ve Briket Duvarlar ile ilgili Açıklayıcı Detaylar - Door AK7, Details of Model Lab. Canal and Briquette Wall of Health Engineering, s:1/20, 1/10, 1/5, 1/2Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2313.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / M2 Çelik Merdiven Detayları - Details of Steel Stairs M2, s:1/20, 1/2Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2311.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / M1 (M5) Merdiven Detayları, F Sistem Kesiti - Details of Stairs M1 (M5), System Section F, s:1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2282.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / 155 Numaralı Demir Kapı Detayı - Detail of Iron Door no: 155, s:1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2267.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / AD63, AD63' numaralı Ahşap Pencere Detayları - Wooden Window Details no: AD63, AD63', s:1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2264.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / AD60 numaralı Ahşap Pencere Detayı - Wooden Window Detail no: AD60, s:1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2225.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / Ahşap Kapı Detayları AK15, AK16, AK16', AK17 - Details of Wooden Doors AK15, AK16, AK16', AK17, s:1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2654.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Coast-Water-Health Engineering Construction Project / Vaziyet Planı - Site Plan, s:1/500Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2327.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Çevre Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Environmental Engineering Construction Project / Çevre mühendisliği Z19, 20, 21, 22, 23, 24 no'lu ofislerde yapılacak dolap detayları - Details of cupboards in environmental engineering offices no: Z19, 20, 21, 22, 23, 24, s:1/20, 1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2268.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / AD64 numaralı Ahşap Pencere Detayı - Wooden Window Detail no: AD64, s:1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
1-20 / 110
Discover
Type
Issue Date
Browse